WebArchiv - archiv českého webu

Dopis diecézním shromážděním Církve československé husitské v Praze, Plzni a Brně

Ke dni 24. dubna L. P. 2012

Vážený bratře biskupe,

vážení účastníci diecézního shromáždění,

sestry a bratři,

         chtěl bych Vás všechny srdečně pozdravit alespoň prostřednictvím tohoto dopisu. Myslím na Vás a děkuji Vám všem, kteří nesete radost i tíhu duchovenského povolání a kteří jako laičtí pracovníci napomáháte podle svých schopností rozvíjení života v náboženských obcích. Děkuji Vám všem, kteří přispíváte k utváření společenství a služebné organizace Vaší diecéze, a tím napomáháte růstu celku církve jako společenství Ducha Kristova.

       Nacházíme se v čase jubilejního roku 2010. O jednotlivých celocírkevních akcích jste pravidelně informováni, připravujete svá vlastní shromáždění. Chtěl bych připomenout i rok 2011, ve kterém proběhne sčítání obyvatel naší republiky a současně i vykazování náboženského vyznání.

         Počet členů církve není důležitý před Bohem, ale před společností ano. Akce jubilejního roku je třeba proto chápat již v souvislosti s rokem 2011 jako vhodnou prezentaci své církve, jejích obdarování a hodnot, které nám byly svěřeny.

         Církev nežije jen z velkých slavnostních akcí, ale z pravidelného setkávání, často i v malém společenství.  Vím, že i věrné a obětavé služebníky poznamenává někdy únava a nitro naplňují malomyslnost a zklamání z malých výsledků úsilí a námahy. Bůh však vidí dále než my. I naši zdánlivě drobnou a nepatrnou službu si může použít k větším záměrům.

           Přeji Vám světlo Kristovy moudrosti pro Vaše jednání a rozhodování a pro Vaši službu posilu a vědomí, že naše práce v Pánu není marná (1 K 15,58).

„Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu“ (1 Tm 4,10).

 

S přáním víry, lásky a naděje

 

                                                                          Tomáš Butta

                                                                           bratr patriarcha Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 04.05.2012 11:49 zobrazeno: 3086x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus