WebArchiv - archiv českého webu

Z programu patriarchy březen a duben 2012 - výběr

6. 3. 2012        Senátní den s tématem „Jednota bratrská – poklad národní historie“ u  příležitosti  555. výročí vzniku Jednoty bratrské v zasedací síni Senátu PČR

7. 3. 2012        Setkání při příležitosti 162. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

9. 3. 2012        Biskupská rada           

10. 3. 2012      Ústřední rada

10. 3. 2012      Účast na slavnostním shromáždění ke 150. výročí založení Sokola v aule Karolina                         

11. 3. 2012      Bohoslužba ve Sboru Jana Želivského v Humpolci

18. 3. 2012      Bohoslužba v Roudnici nad Labem       

22. 3. 2012      Jednání členů Komise CČSH k jubilejnímu roku M. J. Husa 2015

25. 3. 2012      Oslavy 420. výročí narození Jana Amose Komenského v Přerově      

26. 3. 2012      Správní rada Institutu evangelizace a pastorace

26. 3. 2012      Postní pobožnost pro bohoslovce v koleji

28. 3. 2012      Účast na kolokviu na téma „Co vypovídají výsledky sčítání lidu" v České křesťanské akademii v Emauzích    

29.3.2012     Konference "Církevní restituce - mýty a skutečnost" v Jednacím sále Senátu                                      

30. 3. 2012      Návštěva Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích                                  

31. 3. 2012      Účast na ustavující schůzi připravovaného Spolku absolventů a přátel HTF UK   

1. 4. 2012        Bohoslužba na Květnou neděli v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském nám. v Praze                                                            

5. 4. 2012        Ekumenická křížová cesta na Petříně v Praze                          

6. 4. 2012        Pašijová pobožnost v kostele sv. Václava  Na Zderaze v Praze 2 – Novém Městě                                                            

8. 4. 2012        Bohoslužba s udělením svátosti křtu v kostele sv. Václava Na Zderaze v Praze 2 – Novém Městě                                                                        

11. 4. 2012      Setkání s biskupem a vikáři Dánské luterské církve               

12. 4. 2012      Valné shromáždění České biblické společnosti v kostele ČCE U Jákobova žebříku v Praze 8                                                                 

13. 4. 2012      Biskupská rada                                                                

14. 4. 2012      Ústřední rada        

15. 4. 2012      Bohoslužba ve sboru Dr. A. Schweitzera Hostivici s jáhenským svěcením Jitky Brejtrové. za účasti br. biskupa D. Tonzara                            

16. 4. 2012      Velikonoční pobožnost s umístěním kříže v bohoslovecké koleji v Praze - Žižkově

17. 4. 2012      Žofínské fórum na téma „Církevní restituce, krok k rozvoji územních celků?“ na Žofíně

17. 4. 2012      Setkání abrahamovského fóra na HTF UK                                                                   

21.4.2012        Účast na diecézním shromáždění s volbou biskupa plzeňské diecéze ve sboru Kristova kříže v Plzni                       

22. 4. 2012      Bohoslužby v náboženské obci Chýnov                

24. 4. 2012      Návštěva vrchního starosty Kostnice Horsta Franka

24. 4. 2012      Studijní den ERC v ČR "Církev jako odpověď" na ETF UK                 

25. 4. 2012      Řídící výbor ERC

25. 4. 2012      Účast na kolokviu na téma „Kvalita a účel univerzitního vzdělávání" v České křesťanské akademii v klášteře Emauzy

27. 4. 2012      Účast na synodě zemské evangelické církve Anhalt a bohoslužbě v kostele „Vzkříšení“ v Dessau                               

28. 4. 2012   Účast na pražském diecézním shromáždění v Husově sboru v Praze 10 – Vinohradech                       

29. 4. 2012      Bohoslužba ve sboru CČSH v Teplicích 

29. 4. 2012      Účast na slavnostní bohoslužbě a instalaci superintendenta ECAV v ČR Mgr. Mariána Čopa v chrámu sv. Michala V Jirchářích v Praze – Novém Městě

30. 4. 2012      Církevní zkušební komise Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 04.05.2012 12:00 zobrazeno: 3353x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus