WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba při umístění kříže - duben 2012

„Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.“ 1 K 1,18

Bože, tvé záměry jsou nevyzpytatelné a tvé cesty podivuhodné. Děkujeme, ti že nám skrze svědectví Písma svatého otevíráš svá tajemství. Osviť naši mysl světlem svého Ducha, aby nebylo pro nás slovo o kříži pohoršením, ale poselstvím věčné spásy v Kristu. Děkujeme ti, že pro nás tvůj Syn přijal a nesl kříž. Umísťujeme zde tento kříž a prosíme tě: Bože, ať je pro nás viditelným poselstvím tvé věčné spásy v Kristu a znamením naší společné víry. Daruj nám pravou moudrost a sílu jít úzkou Kristovou cestou, která vede k životu. Dávej nám Ježíšovu mírnost, trpělivost a pokoru. Pozdvihuj nás z malomyslnosti a uschopňuj nás vidět očima víry v golgotském kříži Kristovo slavné vítězství. Vzdáváme ti díky za Ježíšovu obětující se a vše spojující lásku, která přemáhá i smrt. Ať je s námi tato Ježíšova láska, pokoj a požehnání. Buď chvála tobě Otče, Synu, Duchu svatý jediný Bože od věků na věky. Amen. Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 10.05.2012 04:07 zobrazeno: 3065x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus