WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba při umístění nové kazatelny - duben 2012

„Ježíš se posadil a z lodi učil zástupy.“  L 5,3

Bože, chválíme tě za tvé slovo, které zaznívá skrze tvé proroky, apoštoly, svědky a služebníky. Děkujeme ti, že tvé věčné Slovo se stalo v Ježíši Kristu tělem a přebývalo mezi námi (J 1,14). Děkujeme ti za novou kazatelnu, která byla zhotovena a umístěna do tohoto sboru. Je ve tvaru lodi. Připomíná nám tak loď, na níž Ježíš – tvůj Syn učil na Genezaretském jezeře. Ať jeho učení zaznívá i zde a nachází si své adresáty a posluchače. Bože, odevzdáváme k užívání při bohoslužbě církve tuto kazatelnu a prosíme tě, aby se stala místem pro tvé evangelium. Požehnej službu těch, kteří z této kazatelny budou zvěstovat tvé slovo a požehnej těm, kteří mu budou naslouchat s důvěrou. Ať dokážeme jako učedníci uprostřed činnosti a spěchu života usednout na břeh a naslouchat učení toho, jehož loď spolehlivě míří naší časností k horizontu věčnosti. Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 10.05.2012 04:08 zobrazeno: 2847x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus