WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba u příležitosti 75. výročí znovuotevření sboru Jana Amose Komenského v Kostelci nad Orlicí - květen 2012

Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. 1 Janův 4,16  

Bože, vzdáváme ti chválu a děkujeme ti za dnešní shromáždění u příležitosti 75. výročí znovuotevření tohoto kostela Církví českobratrskou evangelickou a Církví československou husitskou. Děkujeme ti, že se můžeme setkávat společně při naslouchání tvému slovu, kolem Kristova stolu a oslavovat tebe, Hospodine, jenž jsi dobrý a tvé milosrdenství trvá na věky (Ž 136,1). Děkujeme ti za tento sbor, jenž nese jméno tvého svědka Jana Amose Komenského a který budovali v 16. století členové Jednoty bratrské. Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který byl položen a tím je tvůj Syn Ježíš Kristus (1 K3,11). Prosíme tě, aby naše církve a jejich místní společenství stavěly na tomto pravém, osvědčeném a pevném základu i v budoucnosti. Prosíme o tvé požehnání, přízeň a posilu k budování duchovního chrámu v Kristově lásce. Ať zde i nadále zní tvé slovo pravdivě a věrně a přináší milost posluchačům ze všech generací. Vždyť, Hospodine, ty žehnáš těm, kteří k tobě mají úctu, jak malým, tak velkým (Ž 115,13). 

Plnost Božího požehnání a pokoj Kristův s vámi se všemi. Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 18.05.2012 11:30 zobrazeno: 2870x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus