WebArchiv - archiv českého webu

Kající modlitba - květen 2012

Náš Bože, tobě není nic utajeno. Celý náš život máš před sebou. Nahlížíš do našich srdcí a znáš nejtajnější myšlenky. Před tebou nic nemůžeme skrýt. Toužíme po tvém milosrdenství, které je větší než naše selhání a naše hříchy. Toužíme po posvěcení tvého lidu, tvých služebníků, našeho nitra. Ty jsi v Kristu zjevil lidem své svaté jméno. Nás však mnoho v myšlení, řeči a jednání od tvé svatosti vzdaluje. Dal jsi nám své slovo přinášející posvěcení a věčný život. Ale my tvému slovu pozorně nenasloucháme a ve svém životě je dostatečně neuplatňujeme. Ty chceš, aby Kristovi učedníci žili v lásce a jednotě. Odpusť nám, čím narušujeme jednotu tvého lidu a zraňujeme druhé. Vzbuď v nás opravdovou lítost, veď nás k pravému pokání, proměňuj naše srdce, abychom byli otevřeni pro tvou milost, která se k nám sklání ve tvém Synu Ježíši Kristu. Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 23.05.2012 01:36 zobrazeno: 3123x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus