WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba při biskupské ordinaci - květen 2012

Podle Agendy dr. K. Farského

Bože svatý a láskyplný,

ty povoláváš své proroky, apoštoly a svědky ve všech dobách.

Prosíme posvěť a naplňuj svým Duchem tohoto bratra, který byl zvolen biskupem plzeňské diecéze Církve československé husitské.

Dej, aby se nestal domýšlivým, neboť kdo chce vést bratry a sestry, musí být jejich služebníkem.

Ve všech zkouškách ho posiluj příkladem věrnosti tvého Syna Ježíše Krista a všech jeho svědků, zvláště Mistra Jana z Husince.

Dávej mu moudrost a prozíravost v rozhodování.

Obdař ho Duchem pokoje a smířlivosti, aby byl hlasatelem tvého evangelia, šiřitelem bratrství a přispíval k jednotě církve husitské a ekumenického společenství.

Bože Otče, požehnej tomuto bratrovi a našemu konání v zaslíbení přítomnosti Ježíše Krista, neboť on Oslavený a Vyvýšený, Pán nebe a země se svým lidem zůstává stále. Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 23.05.2012 01:38 zobrazeno: 2543x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus