WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba na začátku pouti na Sázavu - červen 2012

„Pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte chvalozpěvem.“  Ž 66,2

Bože, děkujeme ti, že před námi otevíráš nový den. Děkujeme ti, že můžeme tento první prázdninový den prožívat právě zde.

Děkujeme ti, že se můžeme setkat, zastavit a občerstvit své duše.

Prosíme, učiň nás vnímavějšími vůči svému okolí. Chceme ti poděkovat za dary přírody, která nás obklopuje.

Prosíme, učiň nás vnímavými pro druhé. Chceme ti poděkovat za dary, které můžeme přijímat skrze druhé lidi – umění, hudbu, zájem a přátelství.

Prosíme učiň nás vnímavými vůči tobě. Dej, abychom toužili po darech tvého Ducha, které nám nikdo a nic ve světě nemůže dát, ale ani vzít.

Prosíme tě o pokoj v mysli i srdci a spočinutí v Kristově lásce, která je věčná, která je s námi a provází nás.

Prosíme tě o tvé požehnání pro celý dnešní den, pro nadcházející červencové svátky opata Prokopa, Cyrila a Metoděje a Mistra Jana.

Tobě Bože patří náš vděčný dík, naše úcta i náš chvalozpěv. Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 03.07.2012 09:51 zobrazeno: 2674x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus