WebArchiv - archiv českého webu

Církev československá husitská podepsala memorandum s městem Kostnice

Primátor města Kostnice Horst Frank a patriarcha Tomáš Butta podepsali 6. července memorandum o spolupráci.

 

Memorandum o porozumění mezi Církví československou husitskou a městem Konstanz

 

Úvodem 

Město Konstanz si v letech 2014 až 2018 připomene 600. výročí kostnického koncilu konaného v letech 1414 až 1418. V jeho rámci chce Město Konstanz celkově uctít osobnost a působení Jana Husa. Bude mu věnován rok 2015, který se stane „Rokem spravedlnosti“. 

Církev československá husitská má velký zájem na komplexní prezentaci osobnosti Jana Husa a na ocenění jeho významu jako reformátora. Vzhledem ke členství v Ekumenické radě církví a Společenství evangelických církví v Evropě je pro ni důležité, aby jméno Jana Husa bylo připomínané na bázi ekumenické myšlenky. 

Jan Hus, jehož učení bylo v mnohém inspirováno Johnem Wicliffem a posléze se stalo důležité i pro Martina Luthera, byl významnou evropskou osobností. Jeho osobu, stejně jako osobu jeho souputníka a přítele Jeronýma Pražského, je nutné 600 let po jejich působení dostatečně ocenit. Obě strany zúčastněné na tomto memorandu jsou zajedno v tom, že právě osoba Jana Husa je příkladem ekumenického působení a soužití v toleranci. Město Konstanz se staví čelem ke svým dějinám i k neblahým událostem, které se vyhrotily upálením Jana Husa a Jeronýma Pražského.

Při setkání uskutečněném dne 24. dubna 2012 v prostorách Církve československé husitské v Praze byly projednány tři projekty, které budou společně dále rozpracovány:

 

1. „Cesta ke smíření“ – socha Jana Husa

Církev československá husitská nabízí Městu Konstanz umístit v něm jako vzpomínku na Jana Husa jeho sochu. Socha v tomto městě je významnou součástí plánované „Cesty ke smíření“ Církve československé husitské. Ve spolupráci se Střední průmyslovou školou kamenickou a sochařskou v Hořicích by měly být podobné objekty instalovány v různých městech, která mají vztah k Janu Husovi.

Město Konstanz s tímto záměrem souhlasí. Umístění sochy, realizace projektu a zastoupení Města Konstanz v porotě budou předmětem samostatné dohody.

 

2. Vzpomínkové místo Husinec

Záměrem Církve československé husitské je zvýšit veřejné povědomí o městě Husinec jako místě narození Jana Husa a o zdejším památníku a přiblížit zde formou výstavy Jana Husa a historii jeho působení v evropském kontextu.

Město Konstanz tento záměr podporuje a zařadí Husinec a památník do svých publikací a záměrů plánovaných v souvislosti s Janem Husem. 

 

3. Telemost/Telebrücke dne 6. července 2015 

Dne 6. července 2015 by měly být všechny vzpomínkové pouti a bohoslužby připomínající Jana Husa (mj. v Husinci, Táboře, Praze) v České republice a ve Městě Konstanz propojené telemostem. Cílem je zprostředkování nejrůznějších pietních akcí v médiích lidem, kteří se jich přímo neúčastní. Město Konstanz tento záměr podporuje a bude v německých médiích/televizních stanicích působit ve smyslu zapojení se do spolupráce s Českou televizí.

 

4. Další postup

Toto memorandum je základem další spolupráce mezi Církví československou husitskou a Městem Konstanz a symbolizuje význam vzpomenutí Jana Husa v rámci výročí konání kostnického koncilu.

Projekty budou konkretizovány a společně rozpracovány v nejbližších měsících. V následujícím čase bude rovněž rozhodnuto o nákladech s nimi souvisejících, o jejich hrazení a zapojení státních i nestátních institucí České republiky, vlády spolkové země Baden-Württemberg, vlády Spolkové republiky Německo a Evropské komise.

Konstanz,                                                                                                                   Praha,

6. 7. 2012                                                                                                                 6. 7. 2012

Horst Frank                                                                                                            Dr. Tomáš Butta 

primátor                                                                                                                 patriarcha 

Města Konstanz                                                                                                     Církve československé husitskéHelena Bastlová publikováno: 06.07.2012 09:22 zobrazeno: 3588x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus