WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba při znovuotevření sboru Cyrila a Metoděje v Rousínově - červenec 2012

„…když jsme vám přinesli Boží evangelium. Vy i Bůh jste svědky, jak jsme se k vám věřícím zbožně, spravedlivě a bezúhonně chovali.“ 1 Te 2,9-10

Hospodine, Pane a Králi světa,

děkujeme ti za tento sbor, který byl zbudován ke slávě tvého jména a který nese název apoštolů Ježíše Krista – Cyrila a Metoděje.

Nyní, když je znovuotevírán tento tvůj stánek, předstupujeme před tebe s vděčnými modlitbami i prosbami. Modlíme se za všechny věřící, za židovský lid i za všechny křesťany. Ať hledáme i nalézáme společné kořeny naší víry.

Děkujeme ti za živý odkaz Cyrila a Metoděje, kteří hlásali evangelium a slavili liturgii ve slovanském jazyce. Děkujeme ti za příklad jejich zbožnosti, spravedlnosti a bezúhonnosti.

Děkujeme ti za všechny, jejichž přičiněním byl tento tvůj stánek zbudován a je obnovován a udržován.

Naplňuj, Bože, tento dům svým Duchem a svým požehnáním, aby zde bylo zvěstováno evangelium a chváleno tvé svaté jméno po příkladu Cyrila a Metoděje.

Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 10.07.2012 10:34 zobrazeno: 2651x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus