WebArchiv - archiv českého webu

Sbírka na kapli ve FN Motol

Převzato z ERC 2/16/2007 - Ekumenická rada církví podporuje vyhlášením sbírky projekt, který má pomoci všem, kteří se ocitají v ohrožení života, jsou nuceni trávit čas v nemocnici nebo jsou příbuznými a známými těch, kteří nějakou nemocí trpí a vyhledali proto pomoc lékařů.

Pražská fakultní nemocnice Motol, která na svých 2500 lůžkách poskytuje zdravotní ošetření pacientům z celé České republiky i zahraniční, se rozhodla utvořit prostor, kde budou lidé moci naslouchat sami sobě, svým otázkám a pochybnostem, tázat se po zdrojích naděje, modlit se, meditovat, tiše spočinout či se sejít k bohoslužbě nebo pobožnosti. Kaple bude určena nejen pacientům, jejich příbuzným a známým, ale i zdravotníkům a návštěvníkům nemocnice.
Výtěžek sbírky poskytne finanční prostředky nejen na úpravu prostoru ticha, ale i pro malou kancelář jako zázemí pro nemocniční kaplany a dobrovolníky, kteří ve FN Motol poskytují duchovní péči.
Letáček s ucelenými informacemi o této iniciativě si můžete stáhnout zde.
Číslo konta, na které můžete přispět:
473 492 623 /0300 (ČSOB, Anglická 20, Praha 2)
v.s. 52753
http://www.ekumenickarada.cz/index.php?setlang=1&ID=857Vladimíra Marková publikováno: 07.03.2007 12:21 zobrazeno: 3468x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus