WebArchiv - archiv českého webu

Pastorační dopis k užívání Hesel Jednoty bratrské v roce 2013

„Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.“ Žalm 119,97  

Sestry a bratři,

            dostáváte do náboženských obcí příručku „Společné čtení -  Na každý den 2013 – Úvahy nad biblickými texty“. Základem této biblicky a spirituálně vzdělavatelské příručky jsou celosvětově rozšířená Hesla Jednoty bratrské, která mají svůj počátek v roce 1728 v Ochranově (Herrnhutu), v prostředí obnovené Jednoty bratrské. Roku 1731 byla poprvé vydána hesla na celý rok v knižní podobě. Do češtiny přeložená hesla vyšla roku 1758. Pro jednotlivé dny celého roku jsou losovány starozákonní verše a k nim jsou následně přiřazovány verše z Nového zákona. Současně je vybíráno heslo pro celý rok. Pro rok 2013 byl zvolen biblický verš: „Vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde“ (Židům 13,14).

            Pět církví sdružených v Leuenberském společenství v České republice – Církev bratrská, Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Evangelická církev metodistická a Slezská církev evangelická a. v. – připravily společně a vydaly rozšířenou příručku k těmto heslům. Celkem se na této publikaci podílelo padesát osm autorů, z nichž je sedmnáct z Církve československé husitské. Základem úvah jednotlivých autorů je starozákonní text, ke kterému se vztahuje text novozákonní. Připojeny jsou krátké modlitební výpovědi. Uvedeny jsou i odkazy na delší každodenní čtení oddílů z Bible.

            Pravidelné nedělní a sváteční čtení Písma ve společenství věřících Církve československé husitské je dáno kazatelským cyklem, respektive Ekumenickým lekcionářem pro příslušný liturgický rok. K pěstování každodenní osobní, rodinné či skupinové zbožnosti se uplatňuje Žaltář. V naší církvi někteří duchovní i laici užívají Hesla Jednoty bratrské k prohlubování a pěstování osobní zbožnosti. Osobně Hesla Jednoty bratrské již roky také užívám pro chvíle osobního rozjímání nad texty Písma a k osobní modlitbě. Hesla Jednoty bratrské nám svou stručností umožňují krátké zastavení ráno nebo v kteroukoli jinou dobu během dne. Hesla Jednoty bratrské napomáhají k pravidelnému osobnímu setkávání s Božím slovem. Současně nás duchovně spojují s mnoha křesťany z různých zemí světa, ke kterým ve stejnou chvíli promlouvá Boží poselství prostřednictvím stejných biblických textů.

            Tato příručka je konkrétním krokem k rozvíjení našeho každodenního rozjímání nad Božím slovem (Joz 1,8; Ž 1,2) a pravidelné modlitby (Ř 12,12; Ko 4,2; 1 Te 5,17). Pro chvíle krátké pobožnosti v malé skupině, ke kterým tato příručka může také dobře posloužit, je možné připojit zpěv vhodné duchovní písně z našeho Zpěvníku. Využitím této publikace v Církvi československé husitské duchovními i laiky není vyloučeno užívání i jiného řádu čtení z Písma svatého pro každý den a další duchovní četba pro posílení osobní zbožnosti. Přesto tímto způsobem pravidelného biblického vzdělávání a modlitby na základě této příručky k Heslům Jednoty bratrské jsme vzájemně spojeni v rámci ekumenického společenství sesterských církví a to nejen z Leuenberského společenství. Právě tento ekumenický aspekt publikace je významný a cenný.

            Chtěl bych poděkovat všem autorům, kteří se podíleli na vydání této svým způsobem ojedinělé ekumenické publikace. Vychází k roku 400. jubilea Bible kralické. Vyslovuji prosbu a přání, aby nás Bůh společně svým slovem oslovoval, vedl k jednotě a ke společnému křesťanskému svědectví v naší církvi i v širší ekumenické rodině.

 

Říjen L. P. 2012                                                                                 Tomáš Butta

                                                                                   patriarcha Církve československé husitskéTomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 30.10.2012 02:53 zobrazeno: 3604x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus