WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba na začátku adventu liturgického roku 2012 – 2013

„Buďte bdělí a proste v každý čas.“ L 21,36 - prosinec 2012

         Bože, ty jsi Pánem nade vším a tvá vůle je svrchovaná nad každým lidským rozhodováním, záměry a úmysly. Dej nám schopnost zorientovat se ve zcela nové situaci pro naši církev. Ať nás samostatnost v hospodaření nevede k rozdělení, ale k vzájemnosti. Veď ty, kteří byli zvoleni nebo budou zvoleni do čelních funkcí, ke smýšlení Kristově a ke spolupráci k prospěchu Církve československé husitské. Překonávej v nás silou svého Ducha lidskou samolibost, ješitnost, neupřímnosti a podlost.

         Bože, ať jsme schopni hledat a rozpoznávat hodnoty Kristova království, které není z tohoto světa. Děkujeme ti za cyrilometodějský odkaz. Ať můžeme také ve své církvi více v roce 2013 poznávat a prožívat živoucí tradice, ze kterých vyrůstá naše víra, zbožnost a kultura.

         Děkujeme ti, Bože, že nás – různé církve – spojuje úkol hlásat tvé slovo. Děkujeme ti za ekumenický lekcionář, který je příležitostí pravidelně slyšet tvé slovo v jeho barevnosti jednotlivých biblických knih a autorů, v kontrastu trvajícího zápasu mezi dobrem a zlem, a v jasu Kristovy vítězné lásky. Požehnej, prosíme, službu našich duchovních a kazatelů v novém liturgickém roce. Probouzej nás voláním proroků, apoštolů i samotného tvého Syna Ježíše Krista v našich sborech z ospalosti, malátnosti a lhostejnosti, abychom byli tvými bdělými a užitečnými služebníky, kteří vyhlížejí a očekávají tvůj slavný příchod. Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 14.12.2012 02:28 zobrazeno: 2654x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus