WebArchiv - archiv českého webu

L 2,21 Začátek roku s Ježíšovým jménem

Sk 8,4-12;  Fp 2,5-13

Kázání na Nový rok – leden 2013, chrám sv. Mikuláše v Praze – Starém Městě

Sestry a bratři,

         začínáme nový rok se jménem Ježíše Krista. Nový rok se nazývá v liturgickém kalendáři „Jména Ježíš“. V tomto jménu začínáme rok 2013, do něhož jsme vstoupili, a který se před námi otevírá jako neznámá krajina. Co to pro nás znamená? Znamená to, že hned úplně první den roku má patřit Ježíšovi. Znamená to, že se v tomto prvním dni můžeme skrze něho obracet k Bohu – Pánu světa, dějin a našich životů. Znamená to ale také, že i my jsme nositeli tohoto Ježíšova jména jako věřící lid, jako církev, jako jednotliví křesťané. Ačkoliv máme různá jména, toto jméno je pro nás společné.

         Dnes je osmý den po Vánocích. Podle svědectví evangelisty Lukáše po narození dostává dítě jméno Ježíš. Dosud byla ve vánočním příběhu řeč jen o dítěti (L 2,17; Mt 2,11) či děťátku (L 2,12.16). Až teprve osmý den dostává toto dítě, které přišlo na svět v noci v Betlémě, jméno. Své jméno dostává chlapec při obřadu židovské obřízky. Ale toto jméno sděloval již Marii Boží posel (L 1,31). Jméno Ježíš je nad každé jméno, neboť mu ho dal sám Bůh (Fp 2,9). Je to jméno tak zvláštní a jedinečné, neboť v žádném jiném jménu, které je vzýváno, vyslovováno a lidé se jím zaštiťují, není možné dojít spásy (Sk 4,12). Samotné jméno Ježíš – Jehošua, které je hebrejského původu, znamená Bůh je spása, záchrana. A „Kristus“ to je titul Mesiáš, pomazaný Král.

V tomto jménu můžeme tedy začínat nový rok. Říká se „jak na Nový rok, tak po celý rok“. Jinými slovy, je důležitý vždy začátek, první krok. A my můžeme tento první krok novým rokem učinit s Ježíšovým jménem. Je zárukou, že o nás Bůh ví a slyší naše novoroční modlitby a prosby, které mu v tichosti srdce nebo nahlas společně předkládáme. A tím se dostáváme k tomu druhému: ve jménu Ježíše se můžeme obracet k Bohu. K tomuto jménu se lidé obracejí v různých životních situacích, s naléhavými prosbami o zdraví, posilu, pomoc i s vděčností za mnohá životní obdarování. Před námi je nový rok a my nevíme, co nás v něm čeká, ať dobrého či náročného. Ježíš nás ujišťuje při tomto pohledu do neznáma: „Budete-li o něco prosit ve jménu mém, můj Otec vám to učiní“ (J 16,23).

         Jsou různá jména vlivných lidí. Když člověk chce něco dokázat, prosadit, uskutečnit, tak se někdy odvolává na jméno určitého vysoce postaveného a vlivného člověka. Někdy stačí jen vyslovit jméno a všechno jde, co dříve nebylo možné. Jeho jméno je záruka pro toho, kdo chce něco docílit. Ježíšovo jméno je také zárukou, ale v jiném smyslu, než bývá u vlivných lidí ve světě. Není zárukou snadného a spokojeného života, ale je zárukou hodnotné a smysluplné životní cesty. Co jméno, to lidský příběh. V Ježíšově jménu je obsažen příběh od narození přes jeho veřejné působení až po utrpení a smrt na kříži. Ale v jeho jménu je obsaženo i Boží vítězství. „Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno“, slyšíme ve starokřesťanském hymnu (Fp 2,9). Je to jméno Vítěze. A to nám může dodávat odvahu a posílení ve všech situacích, do kterých budeme během tohoto nového roku postaveni.

         A ještě třetí důležité poselství se vztahuje k Novému roku – svátku jména Ježíš. My sami jsme nositeli Ježíšova jména pro druhé. Každý věřící od chvíle křtu je nositelem Ježíšova jména v tomto světě. Nejde o to neustále až formálně vyslovovat Ježíšovo jméno. Ale má být zřejmé z našeho jednání a slov, že každý den čerpáme sílu z Ježíšovy vítězné lásky a přemáháme sami sebe.

         Na začátku nového roku prosme Boha, aby nás svým milosrdenstvím a požehnáním provázel všemi jeho dny. Můžeme tak činit ve jménu jeho Syna a našeho bratra Ježíše. Amen. Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 04.01.2013 01:26 zobrazeno: 2729x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus