WebArchiv - archiv českého webu

Z programu patriarchy - listopad a prosinec 2012

1. 11. 2012     Kolokvium k Mistru Janu Husovi  „Kámen úhelný, který zavrhli dělníci…“ ve Filosofickém ústavu Akademie věd ČR v Praze

5. 11. 2012     Zasedání stálého předsednictva církevního zastupitelstva v Brně

5. 11. 2012     Přednáška o životě a díle sochaře Františka Bílka v klubu seniorů v Brně

6. 11. 2012     Jednání komise pro vyhodnocení dopadů po přijetí zákona o majetkovém vyrovnání

8. 11. 2012     Informativní setkání k hospodaření v církvi se statutárními zástupci a pracovníky úřadu ústřední rady CČSH  v Praze 6

9. 11. 2012      Setkání duchovních a členů CČSH „Jak dál v církvi“ v Komenského sálku v Praze 6 –  Dejvicích

9. 11. 2012      Biskupská rada

10. 11. 2012     Ústřední rada

11. 11. 2012     Ekumenická bohoslužba ke Dni veteránů ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech

11. 11. 2012     Bohoslužby ke Dni veteránů v chrámu sv. Mikuláše v Praze                                       

12. 11. 2012     Přednáška pro studenty HITS 1. ročník a prohlídka sboru v Praze 10 - Vinohradech

14. 11. 2012     Účast na slavnostním žehnání bojových praporů ve Strakonicích

15. 11. 2012     Církevní zkušební komise

17. 11. 2012      Vzpomínková slavnost k výročí 17. listopadu před budovou Hlávkovy koleje v Praze 2 – Novém Městě

17. 11. 2012     Ekumenická modlitba za oběti totalitních režimů v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě

19. 11. 2012      Ekumenická komise k Husovu jubileu 2015 na České biskupské konferenci v Praze 6 – Dejvicích

20. 11. 2012      Komise CČSH pro vyhodnocení dopadů po přijetí zákona o majetkovém vyrovnání

21. 11. 2012      Jednání Ústřední duchovní péče v Praze 6 – Dejvicích

22. 11. 2012      Zasedání Kulturní rady CČSH

 22. 11. 2012     Schůze prezidia ústřední rady

23. 11. 2012      Zasedání 7. synodu církví Leuenberského společenství 

23. 11. 2012     Bohoslužba společně s br. biskupem Davidem Tonzarem v Husově sboru v Praze 6 - Dejvicích  za účasti zástupců církví Leuenberského synodu. Kázala Adel David z luterské církve z Vídně

24. 11. 2012     Církevní zastupitelstvo

27. 11. 2012     Přednáška na Husově institutu teologických studií

28. 11. 2012     9. Valné shromáždění Ekumenické rady církví v kostele Církve adventistů sedmého dne v Praze 5

30. 11. 2012    Zasedání správní rady Nadačního fondu dr. Karla Farského

1. 12. 2012     Liturgie s bratrem biskupem Petrem Šanderou k zahájení  jubilejního cyrilometodějského roku – Roku evangelizace a misie v Husově sboru v Brně                

1. 12. 2012     Přednáška na téma „Staroslověnská bohoslužba jako jeden ze zdrojů Liturgie Farského?“

2. 12. 2012      Bohoslužba na 1. adventní neděli ve sboru v Brně - Maloměřice a bohoslužba v Husově sboru v Brně – Botanické

4. 12. 2012      Adventní bohoslužba na úřadě ústřední rady

7. 12. 2012      Biskupská rada

8. 12. 2012      Ústřední rada

9. 12. 2012      Bohoslužba na 2. adventní neděli v kostele sv. Václava Na Zderaze v Praze 2 –  Novém Městě

10. 12. 2012    Rozhovory s duchovními na vikariátu v Pardubicích

11. 12. 2012    Přednáška na Husově institutu teologických studií

12. 12. 2012    Jednání s ředitelem vývoje pořadů a programových formátů panem Janem  Maxou v České televizi na Kavčích horách v Praze 4 za účasti biskupa Radkovského, synodního seniora Joela Rumla a dr. P. Helana

12. 2. 2012      Přednáška na HITS  - 2. ročník

14. 12. 2012    Slavnostní ekumenická bohoslužba v kostele Domova sv. Karla Boromejského v Praze 6 – Řepích u příležitosti Dne českého vězeňství

16. 12. 2012    Bohoslužba na 3. adventní neděli v Husově sboru v Praze 6 – Dejvicích

16. 12. 2012    Večerní bohoslužba v kostele sv. Václava Na Zderaze v Praze 2 – Novém Městě

17. 12. 2012    Předvánoční setkání se zaměstnanci úřadu v Komenského sálku v Praze 6 -  Dejvicích

18. 12. 2012    Slavnostní předání a požehnání čtyř nových zvonů koncertní zvonohry ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové

19. 12. 2012    Správní rada Institutu evangelizace a pastorace

19. 12. 2012    Církevní zkušební komise

20. 12. 2012    Komise pro vyhodnocení dopadů po přijetí zákona

20. 12. 2012    Vědecká rada na Husitské teologické fakultě UK

22. 12. 2012    Bohoslužby v diakonickém středisku Horizont v Praze Suchdole

24. 12. 2012    Půlnoční bohoslužba v kostele sv. Václava Na Zderaze v Praze 2  -  Novém Městě

25. 12. 2012    Bohoslužba na Hod Boží vánoční v Husově sboru v Praze 10 – Vinohradech Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 08.01.2013 04:23 zobrazeno: 2868x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus