WebArchiv - archiv českého webu

Evangelická teologická fakulta nabízí kurz pro nemocniční kaplany

Převzato z ETF UK 4/15/2007 - Evangelická teologická fakulta UK nabízí uchazečům jednorázový pilotní kurz nemocniční kaplan. Kurz je organizován ve spolupráci s odborníky lékařských fakult UK a je určen pro budoucí pracovníky v duchovní službě ve zdravotnických zařízeních v ČR. Kurz, který je podporován Evropským sociálním fondem a magistrátem Hl. města Prahy, bude probíhat od 1. 9. 2007 do 30. 6. 2008 formou kontaktní výuky v deseti víkendových soustředěních a dvou týdenních praxí v pražských nemocnicích. Účastníci kurzu obdrží také studijní texty, vypracované odborníky teologických i medicínských oborů a po úspěšném ukončení kurzu potvrzení o absolutoriu. Cílem projektu je vyškolit cca 20 osob s předchozím bakalářským nebo magisterským vzděláním v oborech teologie, psychologie nebo sociální práce, které budou působit v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných či jiných zdravotnických zařízeních jako "nemocniční kaplani".

Podmínky účasti: Kurz je určen budoucím pracovníkům v duchovní službě, kteří absolvovali (nebo dokončují) bakalářské či magisterské studium teologie či oborů příbuzných (psychologie, sociální práce) a kteří mají své bydliště nebo zaměstnání v Praze, popř. v Praze studují. Kurz je bezplatný, od účastníků se očekává pouze úhrada případných věcných nákladů, jež v průběhu kurzu mohou vzniknout (např. nákup pomůcek pro praxi apod.).
Přihlášky s připojeným stručným životopisem, motivačním dopisem a s přehledem dosavadního vzdělání zasílejte do 15. 4. 2007 na adresu: Evangelická teologická fakulta UK, Černá 9 115 55 Praha 1(obálku označtě heslem "NEMOCNIČNÍ KAPLAN") nebo na e-mail: nidlova@etf.cuni.cz.
Evangelická teologická fakulta si vyhrazuje právo rozhodnout, který zájemce bude do kurzu zařazen. Maximální počet míst je 20.
Harmonobram projektu

10/2006 - 08/2007 příprava metodiky a výukových materiálů pro kurzy
04/2007 - 06/2007 podávání přihlášek a přijímací řízení
09/2007 - 06/2008 pilotní kurz, zakončen certifikátem
07/2008 - 08/2008 vyhodnocení pilotního kurzu, uzavření projektu

Obsah pilotního kurzu - desetiměsíční kurz je rozvržen do těchto modulů:

„Nemoc“, její definice a základní přístupy k terapii.
Lékařská etika.
„Public health“
Psychopatologie.
Paliativní medicína
Pacient v krizi
Chronický pacient
Nemocné dítě
Duchovní péče o nemocné: východiska a cíle.
Duchovní zdroje služby útěchy.
Nemoc a smrt, zdraví a uzdravování v křesťanské tradici a v jiných nábož. systémech.
Role církevního společenství při doprovázení nemocných.
Druhy a stupně spirituality.
Vina a smíření.

Výuka bude probíhat jeden víkend v měsíci, předpokládá se intenzivní samostudium odborné literatury. Součástí kurzu bude také povinná praxe v letním semestru.

Tento pilotní projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy. Výuka v pilotním kurzu nebude zpoplatněna.
web.etf.cuni.cz/Vladimíra Marková publikováno: 07.03.2007 12:41 zobrazeno: 3825x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus