WebArchiv - archiv českého webu

Z programu patriarchy – leden a únor 2013

1. 1. 2013    Bohoslužba v chrámu sv. Mikuláše v Praze 1

1. 1. 2013   Novoroční ekumenická duchovní slavnost ve starokatolickém chrámu sv. Vavřince na Petříně v Praze za účasti představitelů křesťanských církví a Federace židovských obcí

6. 1. 2013    Bohoslužba u příležitosti 93. výročí zrodu Církve československé husitské v chrámu sv. Mikuláše v Praze 1 s představením publikace „Mistr Jan Hus v proměnách času a jeho poselství víry dnešku“   

8. 1. 2013     Modlitby za církev

9. 1. 2013     Setkání představitelů církví v rámci Aliančního týdne modliteb v ústředí ČCE  

10. 1. 2013   Příprava ke kněžskému svěcení

10. 1. 2013   Setkání u příležitosti narozenin ses. dr. Hany Tonzarové

11. 1. 2013   Biskupská rada                 

12. 1. 2013   Ústřední rada                  

14. 1. 2013   Přednášky na HITS

20. 1. 2013   Bohoslužba v kostele sv. Václava Na Zderaze v Praze 2 – Novém Městě

21. 1. 2013    Ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2013 v modlitebně Církve bratrské v Soukenické ulici v Praze 1

24. 1. 2013    Kolokvium o obřadech v kontextu různých náboženských tradic na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci

25. 1. 2013    Zasedání ústřední rady

27. 1. 2013    Bohoslužba v Domě důstojného stáří v Brně – Maloměřicích

29. 1. 2013   Návštěva Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích – prohlédnutí návrhů plastik s husovskou tématikou

30. 1. 2013  Účast na kolokviu „Mezigenerační  soužití – solidarita nebo konflikt?“ pořádaném Českou křesťanskou akademií v klášteře Emauzy

1. 2. 2013   Pohřební rozloučení se sestrou Mgr. Květoslavou Bezdičkovou v Husově sboru v Brně na Botanické

2. 2. 2013   Referát na téma „Biskupská služba v církvi“ na synodě duchovních v královéhradecké diecézi v Hradci Králové

7. 2. 2013   Poradní komise ústřední rady pro vyhodnocení ekonomických dopadů vyrovnání CČSH v ČR se státem

8. 2. 2013    Biskupská rada 

9. 2. 2013    Ústřední rada      

12. 2. 2013   Modlitby za církev

15. 2. 2013   Příprava katechetické konference

16. 2. 2013   Příspěvek na téma „Situace v církvi“ na vikariátním shromáždění v Hradci Králové

18. 2. 2013    Bohoslužba k zahájení postního času na úřadě ústřední rady               

20. 2. 2013     Zasedání Řídícího výboru ERC

21. 2. 2013     Příprava ke svátosti kněžského svěcení

22. 2. 2013     Podpis smlouvy o vypořádání mezi Českou republikou a Církví československou husitskou na Úřadu vlády České republiky

22. 2. 2013    Účast na přednášce o Cyrilu a Metodějovi v Komenského sále v Praze 6 - Dejvicích

23. 2. 2013     Pohřební rozloučení v Husově sboru v Českých Budějovicích s br. farářem Vladimírem Valíčkem

25. 2. 2013    Slavnostní zahájení festivalu Mene Tekel v chrámu sv. Mikuláše v Praze 1 

25. 2. 2013    Ekumenická komise k jubileu MJH 2015

26.2.2013     Prezentace publikace „Mistr Jan Hus v proměnách času a jeho poselství víry dnešku“ v rámci husovského trienia v prostorách Novoměstské radnice v Praze         

27. 2. 2013    Seminář "Naturální restituce podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi" pořádaný CEVRO Institutem v Praze 1     Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 07.03.2013 03:35 zobrazeno: 2799x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus