WebArchiv - archiv českého webu

Dopis diecézním shromážděním Církve československé husitské

Sestry a bratři,

         pozdravuji vás a oslovuji formou dopisu. Ve čtyřech diecézích naší církve se souběžně konají diecézní shromáždění - v Praze, v Hradci Králové, v Plzni a v Brně. Už sama tato skutečnost nám naznačuje, že tvoříme církev ve vzájemnosti. K církvi patříme my, ale i ti druzí, žijící na jiném místě. K církvi náležejí lidé rozmanitých zkušeností, názorů, pohledů; jako sestry a bratři žijící v různých podmínkách. Přes všechny rozdíly nás spojuje nezasloužená Boží milost v Kristu a společný úkol předávat evangelium.  

         Ti, kteří nesou a ponesou větší odpovědnost za rozhodování a vedení v církvi mají usilovat o utváření co možná nejlepších podmínek pro službu a život v náboženských obcích, diecézích i jejím celku. Zkušeností je, že ani ty nejlepší podmínky ještě nezaručí zdar dobrého díla a dobré budoucnosti, jak nám dokládá biblický příběh o Abrahamovi a Lotovi (Gn 13. kap.) I přes náročnější a ne zrovna ideální podmínky se může dílo zdařit, neboť záleží v první řadě na Bohu, na jeho milosti a požehnání (Ž 127,1).

         V každé době proměn se může zřetelněji ukázat, co je pro nás jako církev a jako jednotlivé věřící nosné, podstatné, hodnotné a důležité. Ve svých rozhodováních se obracejme v modlitbách a prosbách k Bohu, abychom v moudrosti a s duchovním pochopením poznávali jeho vůli (Ef 1,9).

         Chtěl bych poděkovat za všechny vaše aktivity k prospěchu církve, za zvěstovatelskou, liturgickou a pastorační službu konanou s vírou v trpělivosti a vytrvalosti. Přeji vám Boží požehnání a pokoj i povzbuzení od Ježíše Krista našeho společného Učitele, Vykupitele a Pastýře.

 

Ke dni 27. 4. 2013                                                      Tomáš Butta, patriarchaTomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 26.04.2013 09:54 zobrazeno: 2505x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus