WebArchiv - archiv českého webu

Přímluvné modlitby na vikariátní konferenci olomoucké diecéze - květen 2013

Bože, obracíme se k Tobě se svými modlitbami a přímluvami a voláme: „KYRIE, KYRIE ELEISON“

Modlíme se za Kristovu církev, za všechny křesťany. Prosíme za Církev československou husitskou, za olomouckou diecézi, za vikariáty a náboženské obce. Veď nás svým Duchem v našem díle víry a povolávej své nové učedníky a svědky. K tobě voláme: KYRIE

Prosíme tě za nově zvoleného a ordinovaného biskupa olomoucké diecéze bratra Rudolfa. Dávej mu pastýřskou prozíravost, moudrost, horlivost i trpělivost v duchovním vedení diecéze. K Tobě voláme: KYRIE

Děkujeme ti za sestru Janu, za její biskupskou službu, za její svědectví z evangelia a z životních zkušeností. Dávej jí zdraví a veď ji nadále svou milostí. K tobě voláme: KYRIE

Prosíme tě za bratra Pavla, který bude ordinován a uveden do služby královéhradeckého biskupa tuto sobotu. Modlíme se za všechny biskupy, duchovní, kazatele, aktivní laiky. Veď nás ke spolupráci, vzájemnosti a k jednotě víry, lásky a naděje. K tobě voláme: KYRIE

K Tobě se společně modlíme jako ke svému Otci, jak nás tomu učí Tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus: OTČE NÁŠTomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 21.05.2013 11:33 zobrazeno: 2247x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus