WebArchiv - archiv českého webu

Prohlášení patriarchy CČSH ThDr. Tomáše Butty k povodním v ČR

03.06.2013

Sestry a bratři, milí spoluobčané,

 vyjadřuji jménem svým i jménem celé Církve československé husitské soucit s oběťmi povodní a s těmi, kteří byli zasaženi vodou ve svých domovech i ve svých srdcích. Upřímně se modlíme za Vás, aby Vám Bůh dal vnitřní sílu k překonání současných obtíží a naději do budoucích dnů.

 Obracím se především na duchovní naší církve, aby pomáhali, kde je třeba, a to jak materiálně tak duchovně. Kéž jsou naše fary střediskem podpory všem těm, kteří jsou nešťastnými událostmi zasaženi. Dejte se k dispozici orgánům krizového řízení a pomáhejte jim především psychickou podporou. Pokud je to třeba, vytvořte ve svých náboženských obcích vzájemnou podporu pro ty, kteří potřebují pomoc.

 Sestry a bratři, podporujte se navzájem a "neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův". (Gal 6,2)

 Vyprošuji Vám Boží pomoc, posilu a požehnání do nadcházejících dnů

 

Váš bratr patriarcha

ThDr. Tomáš Butta  Jana Krajčiříková publikováno: 03.06.2013 10:53 zobrazeno: 3551x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus