WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav synodu Českobratrské církve evangelické

Vážený bratře předsedo, vážený bratře synodní seniore, vážené sestry a bratři,

         dovolte, abych pozdravil váš synod jménem Církve československé husitské a také Ekumenické rady církví v České republice.

         Synod znamená doslova „společnou cestu“. V bratrském rozhovoru, v odborné práci a modlitbě hledáte společnou cestu své církve v situaci, která se před námi otevírá jako nová a neznámá. Zabýváte se podobně jako my tématem hospodářského zajištění a služby církve v nových podmínkách. Hledání společné cesty v názorové různosti není vždy snadné ve své vlastní církvi. O to více je to obtížné v rovině ekumeny. Ale i v tomto případě máme hledat společnou cestu. To je možné v rozhovoru s naším Pánem Ježíšem Kristem, „když s námi na cestě mluví a otvírá nám Písma“ (L 24,32).

      Vaši evangelickou církev navazující na domácí i světovou reformaci charakterizoval vždy úzký a vřelý vztah k Písmu. Význam Písma svatého nám připomíná letošní cyrilometodějské jubileum a 400. výročí Bible kralické, které připravuje vaše církev v Kralicích nad Oslavou.

         Chtěl bych vyslovit přání, abychom hledali a nacházeli nové společné cesty ke spolupráci při přípravě Husova jubilea v roce2015 apři dalších příležitostech. Přeji vám Boží požehnání, vedení a posilu pro vaše synodní jednání i pro zvěstování, svědectví a službu vaší Českobratrské církve evangelické.   

 

V Praze dne 30. 5. 2013                                     Tomáš Butta

                                               patriarcha Církve československé husitskéTomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 06.06.2013 10:46 zobrazeno: 2589x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus