WebArchiv - archiv českého webu

Dopis synodě brněnské diecéze Církve československé husitské

Vážený bratře biskupe Juraji, vážené sestry a vážení bratři,

         pozdravuji vás všechny, kteří se setkáváte k pravidelné synodě duchovních a kazatelů brněnské diecéze.

         Synoda doslova znamená „společnou cestu“. Ať vás při hledání společné cesty provází Duch porozumění, tvořivosti a pokoje.    

     Na území Vaší diecéze jsou místa spojená s cyrilometodějskou minulostí a tradicí české reformace – Jednoty bratrské. Tyto tradice nás znovu oslovují v čase cyrilometodějského jubilea, ale také při letošním 400. výročí Bible kralické vydané Jednotou bratrskou. Pro identitu našeho církevního společenství je významné a inspirující promýšlení spirituality cyrilometodějství a české reformace. Kéž můžeme rozpoznávat bohatství duchovního dědictví a zužitkovávat je v naší přítomné duchovní obnově.

         Ať hřivny, svěřené Bohem naší církvi i každému z nás, dokážeme rozmnožovat s vírou, odvahou i odpovědností.

         Ať Bůh v Kristu  je s vámi při synodním jednání i ve vaší duchovenské, kazatelské a pastorační službě.

 

Dne 30.5. L.P. 2013                                                    

                                                     Tomáš Butta

                                                        patriarchaTomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 06.06.2013 10:47 zobrazeno: 2401x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus