WebArchiv - archiv českého webu

Dopis synodě plzeňské diecéze Církve československé husitské

Vážený bratře biskupe Filipe, vážené sestry a vážení bratři,

         pozdravuji vás všechny, kteří se setkáváte k pravidelné synodě duchovních a kazatelů plzeňské diecéze.

         Synoda doslova znamená „společnou cestu“. Ať vás při hledání společné cesty provází Duch porozumění, tvořivosti a pokoje.

         Vaše diecéze se nachází na území, které je spojeno s husitskou minulostí a tradicí. Mám na mysli místa jako Husinec, Tábor, Písek, Cheb, Chelčice a další.

Pro identitu našeho církevního společenství je významné a inspirující promýšlení spirituality a tradice české reformace. Kéž můžeme rozpoznávat bohatství duchovního dědictví a zužitkovávat je v naší přítomné duchovní obnově.

         Ať hřivny, svěřené Bohem naší církvi i každému z nás, dokážeme rozmnožovat s vírou, odvahou i odpovědností.

         Ať Bůh v Kristu  je s vámi při synodním jednání i ve vaší duchovenské, kazatelské a pastorační službě.

 

V den Jeronýma Pražského 30.5. L.P. 2013                                                      

 

                                      Tomáš Butta

                                        patriarchaTomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 06.06.2013 10:49 zobrazeno: 2388x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus