WebArchiv - archiv českého webu

Nová Boží muka v Rudici

05.07.2013

Rád bych vás seznámil s událostí, kterou prožijeme v Rudici začátkem měsíce července. V loňském roce, v červenci 2012  jsem v rudické kapli sv. Barbory oddával Simonu a Tomáše Dorazilovi z Blanska. Po svatebním obřadu za mnou přišli s finančním darem, který by chtěli dát na postavení kříže nebo Boží muky někde směrem k rudické kapli, na poděkování za své manželství a zároveň jako „směrovku“ pro ostatní k zastavení v životě. Protože rudičtí farnící podpořili tento záměr rozhodli jsme se požádat pana starostu a zatupitelstvo o podporu našeho záměru. Chtěli bychom tímto poděkovat za ochotu vyhovět a podpořit naši žádost. Dalším krokem byla jednání se správci sítí, které vedou v místě stavby. Celou, několika měsíční anabázi zdárně vyřídil Ing. Josef Kulaviak.
Nyní byla zahájena samotná realizace díla.
Boží muka je drobná stavba nejčastěji ve tvaru sloupu nebo pilíře, krytá stříškou. Mají symbolizovat sloup, u nějž byl z rozhodnutí Pontia Pilata bičován Kristus. Boží muka se nacházejí na návrších, rozcestích či v místech, připomínajících nějakou událost. Nejstarší Boží muka se snad začala vyskytovat již před 14. stoletím. Od 14. století se objevují kamenná gotická Boží muka, z nichž se dochovala jen.
Největší rozšíření Božích muk pak patří období baroka a první republiky.
Rudická Boží muka má netradiční pojetí v reliefech, které ve výklencích směřují na jednotlivé světové strany. Protože na letošní rok připadá výročí 1.150 let od příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje jsou to právě soluňští bratři, kteří směrem k jihu ukazjí na přinesení evangelia srozumitelným jazykem k nam na Moravu. Za dva roky tomu bude 600 let od mučednické smrti Mistra Jana Husa, proto zdobí jeho relief další výklenek. Postavy národní Boží muky dotvářejí kníže Václav a Jan Amos Komenský. Autorem reliefů je pan Drahoš Macek z Blanska. Celá stavba je koncipovaná, jako národní milník víry našich předků, kteří nadčasovým svědectvím svého života ukazují nám k nutné duchovní, mravní
a kulturní obnově našeho národa.
Chceme poděkovat všem dárcům bez jejichž obětavosti by nebylo možné dílo vybudovat.
Pamětní zakládají listina je v ložena do stavby samotné.  Bratr farář Martin Kopecký.


Slavnostní žehnání nové Boží muky proběhne
na svátek Cyrila a Metoděje v pátek 5. července 2013.

Program zahájí bohoslužba v kapli svaté Barbory v 16:30 hodin.
V 17:30 hodin vyjde průvod s hudbou po cestě do Hajců.
V 18:00 hodin bude Boží muka požehnána a v převečer Husova svátku zapálena tradiční hranice.

                                           
Na setkání s vámi se těší rudičtí farníci.Bratr farář Martin Kopecký

Klára Matoušová publikováno: 30.06.2013 11:41 zobrazeno: 2199x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus