WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba při 60. výročí sboru v Troubelicích - červen 2013

„Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.“ Sk 2,42

Bože, věčný náš Otče, chceme ti dnes poděkovat za tento sbor, který vznikl z víry, lásky a naděje našich předků. Děkujeme ti za všechny ty, kteří uprostřed doby pochybností, nejistoty, vytrácení víry a odklonu od křesťanství, utvářeli sbor Páně, církev Ježíše Krista. Děkujeme ti za tento sbor, který je hmotným zviditelněním neviditelného působení tvého Ducha v lidských srdcích. Děkujeme ti za příklad prvotní církve, prvních křesťanů, kteří byli v jednotě Ducha rádi spolu, s vytrvalostí naslouchali svědectví a učení apoštolů, lámali a rozdělovali chléb a modlili se. Prosíme, ať je i tento sbor místem setkávání ve tvém Duchu jednoty, porozumění a lásky. Ať je místem ochotného naslouchání Kristovu slovu a rozdělování svátostného chleba z jeho stolu. Ať je prostorem, kterým se nesou k Tobě modlitby díků, chval i proseb. Buď s námi, Bože, svým Duchem, který naplňuje dům církve pravým poznáním, účinnou vírou, bratrskou svorností a činí z něho domov Ježíšovy rodiny. Provázej nás svým požehnáním. Amen. Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 02.07.2013 10:52 zobrazeno: 2331x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus