WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba na hoře Radhošť při cyrilometodějské pouti - červen 2013

„Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě?“ Ž 24,3

Bože, Pane nebe i země! Tvá stvořitelská moc je patrná v hlubinách moří i na temenech vysokých hor. Chceme ti vzdát čest a chválu na této hoře, na kterou jsme doputovali. Na hoře tvůj Syn Ježíš se o samotě modlil i kázal zástupům. Na hoře zahlédli jeho nejbližší učedníci záblesk záře slávy přesahující jeho pozemskou lidskou podobu. Na hoře Ježíš předal apoštolům úkol, aby šli ke všem národům a učili je. Děkujeme ti, že tvůj hlas slyšeli Konstantin a Metoděj a přijali úkol jít k národům a učit je Kristově přikázání lásky. Děkujeme ti, že pluhem víry a vzdělanosti vytvářeli hlubokou brázdu v moravské zemi pro tvé evangelium. Jejich setba slova tebou požehnaná vzklíčila a vydala v naší vlasti a v dalších zemích mnohý užitek, ačkoli čelili tvrdosti poměrů a lidskému nepřátelství. Na této památné hoře Radhošť ti děkujeme za dílo Konstantina a Metoděje přispívající k poznání tebe, Bože, a tvého věčného Slova v Kristu. Prosíme, ať jako křesťané, kteří se hlásíme k odkazu soluňských bratří, si vážíme tvého Slova v Písmu svatém. Přijímáme je s úctou a jeho poselství předáváme druhým lidem v lásce a srozumitelně. Ať i dnes v nás a mezi námi klíčí setba tvého Slova a vydává užitek. Tobě náleží chvála Otče, Synu, Duchu svatý po věky. Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 02.07.2013 10:53 zobrazeno: 2204x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus