WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba ke svátku M. Jana Husa - červenec 2013

Povzbuzení z listu M. J. Husa z roku 1412: 

„Já doufám v milosrdenství jeho, že dílo mezi vámi začaté dokoná a nedá, abyste od pravdy Jeho zbloudili, od níž mnozí ze strachu nebezpečenství odpadli, obávající se více člověka bídného než Boha všemohoucího, jenž usmrtiti i oživiti, zničiti i spasiti může, a své věrné v rozličných a těžkých nebezpečenstvích zachrániti a dáti jim za malé a cvilkové soužení věčný život radosti nevyslovitelné.“

Husova pastýřská prosba (z roku 1415):

„Také prosím vás, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli.“

 

Věčný Bože,

v tento den ti děkujeme za Kristova svědka Mistra Jana z Husince. Děkujeme ti za jeho opravdovost víry, statečnost v naději a vytrvalost v lásce. Děkujeme ti za jeho víru opřenou o tvé Slovo v Písmu. Děkujeme ti za jeho statečnost v zápase svědomí a odevzdanost do tvé vůle v životě i smrti. Děkujeme ti za jeho lásku k tobě i k bližním, ke svým přátelům i nepřátelům, ke svému národu i ke všem lidem.

Veď nás svým Duchem tak, abychom naplňovali Husovu pastýřskou prosbu, žili ve vzájemnosti a křesťanské lásce, zastávali spravedlnost a nebyli lhostejní k bezpráví a společně hledali pravdu, která není v našem vlastnictví, ale je nad námi jako pravda věčná a vtělená v Ježíši Kristu.

Tobě, Bože trojjediný, náleží chvála a čest od počátku, nyní i po věky. Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 08.08.2013 03:55 zobrazeno: 2550x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus