WebArchiv - archiv českého webu

Pastýřský list biskupů Církve československé husitské

PASTÝŘSKÝ  LIST  BISKUPŮ  

CÍRKVE  ČESKOSLOVENSKÉ  HUSITSKÉ

 

„Ne má, nýbrž tvá vůle se staň.“ (L 22,42)


Sestry a bratři!

My, biskupové Církve československé husitské, k vám chceme promluvit v tuto chvíli, v době, kdy se připravujeme k volbě patriarchy.

Chceme vás, naše bratry a naše sestry, požádat o modlitby. My všichni si dnes připomínejme především Kristova slova na Olivetské hoře: „Ne má, ale Tvá vůle se staň.“

Prosme Pána, aby dal své církvi Ducha svatého a působil v ní svou vůlí. Prosme Boha Otce, aby odňal z našich srdcí vše ostré a zlé, malomyslné, sobecké a nevraživé. Věnujme veškerou svou sílu nyní modlitbám, tak aby se projevila Boží vůle.

Všichni nyní následujme Krista a modleme se za sebe navzájem, za církev i celý Boží lid. Jako služebníci Páně chceme v biskupském sboru usilovat o jednotu a pevnost Církve československé husitské.

Věříme, že případné názorové rozdíly členů církve ještě neznamenají rozdílnou víru, ale jen a pouze přítomnost demokratické diskuse v církvi. V duchu husitské touhy po Pravdě se spolu s vámi odevzdáváme do Božích rukou, vyprošujeme všem Kristův pokoj a modlíme se za každého jednoho z vás.

Jeden jest Bůh, jedna je víra, jeden je Pán, jedno je Evangelium. V této naději je jednotná i Církev československá husitská.

Žehnáme vám ve jménu Boha Otce i + Syna i Ducha svatého.

Biskupský sbor CČSH

Juraj Dovala, biskup brněnský

Rudolf Göbel, biskup olomoucký

Jan Hradil, biskup bratislavský

Pavel Pechanec, biskup královéhradecký

Filip Štojdl, biskup plzeňský

David Tonzar, biskup pražský

Tomáš Butta, patriarcha

 

Dne 28. srpna L. P. 2013Marie Trtíková publikováno: 29.08.2013 02:37 zobrazeno: 3288x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus