WebArchiv - archiv českého webu

Kající modlitba a pozdrav pokoje při slavnosti 400. výročí Bible kralické - září 2013

Bože, náš věčný Otče a Vykupiteli, předstupujeme před tebe s kající modlitbou.

Tvé slovo je velkým darem. Připomíná nám to i biblické dílo staré Jednoty bratrské.

Uvědomujeme si a doznáváme, že si nenacházíme dostatek času k pravidelnému rozjímání nad tvým slovem.

Tvé slovo k nám promlouvá i dnes skrze hlas proroků, apoštolů a především ve tvém Synu Ježíši Kristu.

Uvědomujeme si a doznáváme, že tvému slovu dostatečně nedůvěřujeme a neřídíme se jím. Propadáme tak soběstřednosti, klamu a malomyslnosti.

Tvé slovo poznali bratři a sestry staré Jednoty jako nejvyšší Kristův zákon lásky.

Dáváš jej poznat i nám.

Uvědomujeme si a doznáváme, že tento Kristův zákon lásky ve svých vztazích vždy nenaplňujeme a nepřemáháme zlo dobrem.

Bože, náš milující Otče, vzbuzuj v nás upřímnou lítost a očišťuj naše srdce.

Pane Ježíši Kriste, daruj nám své odpuštění všech našich hříchů a vin.

Duchu svatý, veď nás ke vzájemnému smíření, spolupráci a společnému svědectví ve světě v jednotě víry, lásky a naděje.

Bože, smiluj se nad námi a daruj nám pro oběť Ježíše Krista svůj pokoj. Amen.

 

Pozdrav pokoje

V listě Římanům je dosvědčeno, že „máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista“ (Ř 5,1).

Tento pokoj darovaný Kristem přijměme a nesme druhým.

Pozdravme se navzájem podáním ruky a slovy: „Pokoj tobě, bratře.“ „Pokoj tobě, sestro.“ Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 08.10.2013 03:37 zobrazeno: 2159x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus