WebArchiv - archiv českého webu

Pozvánka na revitalizační seminář

09.10.2013POZVÁNKA NA REVITALIZAČNÍ SEMINÁŘ
autor: Pavel Tuček, laický zástupce Královéhradecké diecéze v ÚR CČSH

Na začátku roku 2013 přistoupili nejvyšší představitelé naší církve smluvně k něčemu, čemu se říká zákonné vyrovnání státu a církví nebo také církevní restituce, ačkoliv, jak to v našich zeměpisných šířkách bývá, se ve skutečnosti jednalo o odluku církví od státní podpory. Český stát takto zprivatizoval značnou část svého majetku, ale de facto ve prospěch pouze té největší církve (sídlící ve Vatikánu). Té připadne majetku tolik, že s trochou štěstí na poctivé nájemce bude možné z výnosů pokrýt celé režijní náklady církve a nakonec – i když se něco pokazí – zůstává jí výhoda jistoty zázemí stále relativně silné celosvětové instituce římskokatolické církve. Ostatním křesťanským církvím na našem území nyní nezbývá, než se o vyrovnané hospodaření a zajištění prostředků na provoz či případný rozvoj nějak postarat samy.

Naši nejvyšší církevní představitelé tímto sice řekli A, neřekli však B. Z těch několika jednání ÚR, na kterých jsem byl od května 2013 účasten, ani z nedávno proběhlého volebního sněmu CČSH nevyplývá, že by se na tyto radikálně změněné podmínky života církve chtěl někdo nějak adaptovat či alespoň připravit. Zatím pozoruji pouze čilý zájem o přerozdělení peněz, které ještě po další 2 roky poplynou ze státního rozpočtu (pokud nová vláda neudělá po volbách něco, po čem ostatně většina oprávněných voličů volá), tedy z peněz veřejných čili peněz všech občanů této země a to především na platy duchovních a nejvyšších představitelů naší církve. Také není divu, že na jednáních ÚR stále častěji zaznívá volání o nutnosti prolomit moratorium na prodej církevního majetku a zabezpečit tak budoucí propady ve financování naší církve.

A pak je tady něco, čemu se říká Bible a co jsem já jako donedávna strukturami hierarchie církevní instituce nedotčený laik považoval za alfu a omegu, jakousi ústavu či návod nebo chcete-li definici území, na kterém se odehrává život křesťana a tedy i církve. Toto, prosím, říkám, vědom si veškerých mravních překážek, které z toho pro světský život a dobývání chleba našeho vezdejšího plynou, a která Ježíše Krista dovedla před 2 tisíci let nakonec na kříž. Velkou otázkou pro mě totiž stále zůstává, zdali tou biblickou hřivnou, kterou představitelé naší církve dostali svěřenu od našich předků, jsou věřící naší církve a více či méně pomalu chátrající budovy sborů, nebo ty minulou vládou rozpočtové odpovědnosti slíbené finance, které se pod zorným úhlem zkušenosti s fungováním našeho právního státu mohou jevit spíše jako holubi na střeše, a které mnoho občanů této země stále silněji vnímá spíše jako úlitbu za souhlas s církevními restitucemi.

S penězi začneme přece podnikat, zaznívá mnohdy z úst těch, kteří strávili většinu svého života jako státem placení duchovní. Ostatní z takto volajících členů naší církve mají pak o podnikání představy ponejvíce jako zaměstnanci veřejné samosprávy, v lepším případě jako jednatelé malých soukromých společností s ručením omezeným, s režijními náklady na platy několika jednatelů a provozem jedné kanceláře. Jakou kvalifikaci by však měl mít dobrý hospodář naší církve?

Ježíš za svou pastýřskou službu peníze neinkasoval. Za vysluhování svátostí sice peníze tržit lze, ale tuto praxi Římskokatolické církve již před mnoha stoletími kritizoval její tehdejší duchovní, jehož jméno si stále neseme v názvu naší církve. Také podnikat lze s ledasčím – od sociálních služeb až po zbraně – s financemi pak lze i spekulovat na burze, ale všichni asi tušíme, že za vším tím se může skrývat také nejedno úskalí, chcete-li ďáblík, někdy však také samotný Antikrist. Ti z vás, kteří si přečetli některý ze spisů nebo alespoň listů Jana z Husi a splnili tak alespoň základní předpoklady k tomu, abychom si formálně mohli i nadále říkat „husité“, asi tuší, kam tím mířím. Ani Nový zákon nám žádný návod ve smyslu „jděte a podnikejte s tím, co jsem vám zjevil“ z jistých důvodů neposkytuje. Obecná definice hovoří o tom, že zisk z podnikání je odměnou za míru podstoupeného rizika. Jsme si jisti, že naši věřící chtějí dobrovolně toto riziko nést?

V nejednom z laiků i duchovních naší církve v souvislosti s její budoucností možná také převažují spíše otázky než odpovědi. Také mnozí z vás by se svými úvahami či obavami chtěli podělit s ostatními a ulevit si tím, že se z nich před ostatními alespoň vy(z)povídají. Proto bych tímto chtěl všechny z vás, kteří mají chuť diskutovat o budoucnosti naší církve a rádi by znali i názory ostatních sester a bratří ve víře, pozval na diskusní seminář s názvem Revitalizace Církve československé husitské, který se uskuteční v Hradci Králové dne 9. listopadu 2013 od 9:30 hodin ve sněmovních prostorách Královéhradecké diecéze. Na semináři se budete moci setkat a diskutovat se zajímavými hosty. Svojí účastí a úvodním slovem nás poctí také profesor politické sociologie a náš nejznámější současný filozof Václav Bělohradský.

 

 

REVITALIZAČNÍ SEMINÁŘ
9.listopadu 2013, 9:30h, sněmovní prostory Královéhradecká diecéze

Diskusní témata a naši hosté:

        I.            Poslání CČSH

„Smysl a funkce křesťanských církví pro současnou společnost“ - profesor Václav Bělohradský

 „Budoucnost národní církve " - Ivan Štampach

„Společensko-kritické důrazy spojené s pastýřskou funkcí v CČSH" - Martin Chadima

>>>relevantní otázky k diskusi: CO? PROČ? KDO?J AKÝM ZPŮSOBEM? PRO KOHO?
- Co již společnosti nabízíme, co jsme jí poskytovali v minulosti, co bychom mohli nabídnout?

- Co se nám daří, v čem jsme úspěšní a v čem naopak ne?

      II.            Financování aktivit CČSH

>>>relevantní otázky k diskusi: CO? PROČ? KDO? JAKÝM ZPŮSOBEM? PRO KOHO? CO Z TOHO?
- Jaké ekonomické aktivity se slučují s naší vizí a posláním?

- Zkušenosti s financováním jiných církví v tuzemsku?

- Zkušenosti s financováním jiných církví v zahraničí?

    III.            Restrukturalizace církve
„Úmrtnostní poměry CČSH dle Sčítání 2011 a odluka členů od církve" - Pavel Tuček

„Nová organizační struktura CČSH“ - Radek Zapletal

>>>relevantní otázky k diskusi: CO? PROČ? KDO? JAKÝM ZPŮSOBEM? PRO KOHO? ZA KOLIK?

- Ekonomická únosnost aktuální struktury CČSH - střednědobý výhled

- Zkušenosti se strukturou jiných církví v tuzemsku

- Zkušenosti se strukturou jiných církví v zahraničí

    IV.            Duchovní CČSH
>>>relevantní otázky k diskusi:

SLUŽBA ZA ODMĚNU?                                 /              ODMĚNA ZA SLUŽBU?

Za vyšší výkon, vyšší odměna?                 /              Nezištná služba nemotivovaná finančně?
Za vyšší funkci, vyšší odměna?                                /              Pozvání do vyššího postavení po předchozím výkonu

 

Seminář si dále klade za cíl:

ü Zapojit širší členskou základnu církve napříč jejími diecézemi do obnovy církve.

ü Upozornit na novou éru podmínek fungování církve (její plusy a mínusy).

ü Síťovat aktivní členy napříč diecézemi.

ü Poskytnout prostor pro oponenturu současné realitě fungování CČSH.

ü Resuscitovat církevní orgány.

ü Vytvořit lidské rezervy pro potřeby fungování církve jako instituce.

ü Rozpracovat návrhy fungování CČSH pro další použití církevními orgány.

Pokud máš i Ty čím přispět k diskusním tématům, neváhej a kontaktuj nás.
Elektronický kontakt na organizátory: revitalizacni.seminare@email.cz
Kontakt pro zajištění noclehu v hostinském pokoji budovy Královéhradecké diecéze: dieceze.hradec@ccsh.czKlára Matoušová publikováno: 10.10.2013 11:08 zobrazeno: 3287x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus