WebArchiv - archiv českého webu

Oběžník CČSH č. 9/2013 z 27. 11. 2013

27.11.2013

Oběžník CČSH č. 9/2013 z 27. 11. 2013 obsahuje Úřední zprávy CČSH č. 4/2013, jejichž součástí jsou důležité dokumenty schválené církevním zastupitelstvem dne 23. 11. 2013. 

Úřední zprávy č. 4/2013 obsahují tyto dokumenty a informace: souhrrné usnesení CZ; Perosnální směrnici CČSH; Mzodvý předpis duchovních a dalších zaměstnanců CČSH v České republice; novelizaci Řádu duchovneské služby CČSH (usnesení § 2, odst 2; § 6, odst. 2; § 26, odst. 3; § 39, odst. 4); usnesení a stanoviska právní rady CČSH za období říjen 2012 - listopad 2013; usnesení ÚR CČSH, která zavazjují nižší složky; a doporučenou výši příspěvku člena CČSH v ČR na hospodaření církve pro rok 2014. Oběžník č. 9/2013 dále obsahuje seznam schválených celocírkevních akcí a celocírkevních sbírek pro příští rok a plán zasedání ÚR a CZ v roce 2014.

Všechny uvedené dokumenty jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách jako přílohy tohoto textu a k nahlédnutí byly zaslány do všech diecézí a vikariátů. K jednání církevního zastupitelstva 23. 11. viz též zpráva uveřejněná v Českém zápase a na webových stránkách církve.

Přílohy:

pdfCelocírkevní akce 2014 pdfCelocírkevní sbírky 2014 pdfOběžník CČSH č. 9/2013 pdfPlán zasedání ÚR a CZ v roce 2014 pdfPříloha č. 1.1 ÚZ - Souhrnné usnesení CZ z 23. 11. 2013 pdfPříloha č. 1.2 ÚZ - Personální směrnice CČSH pdfPříloha č. 1.3 ÚZ - Mzdový předpis CČSH v ČR pdfPříloha č. 1.4 ÚZ - Novelizace Řádu duchovenské služby pdfPříloha č. 1.5 ÚZ - Usnesení Právní rady pdfÚřední zprávy CČSH č. 4/2013Jana Krajčiříková

Jana Krajčiříková publikováno: 27.11.2013 04:43 zobrazeno: 3412x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus