WebArchiv - archiv českého webu

Uvažování nad biblickým veršem pro rok 2014

Sestry a bratři,

         začíná nový rok 2014. Prožili jsme předcházející rok jako rok volební ve společnosti i v církvi. Byl spojen s cyrilometodějským výročím, které nás odkazuje k duchovním kořenům naší společné křesťanské víry. Čekají na nás v tomto roce mnohé úkoly a nesnadné požadavky. Budeme si letos připomínat 600. výročí znovuzavedení kalicha - přijímání pod obojí způsobou v české reformaci. „Rok eucharistie“ je pro nás příležitostí k uvědomování si jedinečného daru svátosti večeře Páně. Přibližuje se též Husovo jubileum, které bude o rok později a které je třeba dostatečně připravit.

            Spolu s vámi se zamýšlím nad biblickým veršem roku 2014, který byl vybrán podle Hesel Jednoty bratrské. Je ze Starého zákona z Knihy žalmů. Tento verš zní: „Mně však v Boží blízkosti je dobře“ (Ž 73,28). Verš se nachází v samém závěru žalmu 73. Celý tento žalm obsahuje cennou zkušenost životního příběhu věřícího člověka, který v určité chvíli zaváhal. Dokonce říká: „Málem jsem sešel z cesty“ (v. 2). Až příliš se totiž díval na druhé lidi, kteří si na první pohled žijí úspěšně, pohodlně a bezstarostně. Ačkoliv jsou svým smýšlením a jednáním vzdáleni Bohu, přesto se jim v životě velmi dobře daří. Projevují se výsměchem, povýšenými řečmi (v. 8) a přitom se rozšiřuje jejich zisk a jmění (v. 12). Žalmista si klade v tuto chvíli otázky, proč tomu tak je. Tito lidé si jdou svou cestou, a přitom se jim daří zjevně dobře. Zatímco on, který se snaží žít v souladu s Božími pravidly a podle svého nejlepšího svědomí, prožívá jen těžkosti a zkoušky (v. 14). Váhá, přemýšlí o tom všem a jeví se mu to jako velmi nesnadné k pochopení (v. 16).

            V osobním příběhu obsaženém v žalmu však nastává zlom. „Teprv, když jsem vešel do svatyně Boží, pochopil jsem…“ Až když vešel do chrámu, když vše začal vidět v perspektivě před Boží spravedlivou autoritou, mnohé začal chápat. Uvědomil si, že ti, kteří se nedrží Boha a jeho slova, i přes dočasný úspěch, nejdou cestou k životu. Poznal a prožil to, co v závěru žalmu vyjádřil svým vyznáním: „Mně však v Boží blízkosti je dobře.“ A v překladu Viktora Fischela tento verš zní: „Já jsem se však k Bohu přivinul a dobře je mi.“

           Verš na rok 2014 je velkým pozváním do Boží blízkosti. Bůh nám nabízí svou blízkost v Ježíši Kristu, který je zdrojem pravého životního dobra (Žd 9,11). Tam, kde je blízko Bůh, tam je lidem dobře, tam se cítí dobře a jsou prostoupeni dobrem. A o to především jde, abychom se my a mnozí lidé cítili dobře právě v církvi, která má být „Boží svatyní“, „Božím chrámem“. V novém roce přijdou mnohá náročná rozhodování, otázky, váhání, jako to již prožíval žalmista. On však mohl rozpoznat a zakusit v osobním vztahu k Bohu pravé dobro. Vyznal: „Mně však v Boží blízkosti je dobře.“ Verš roku 2014 je pozváním k životu před Boží tváří. Kéž i my dokážeme žít v Boží blízkosti! Kéž i my můžeme v jeho posilující přítomnosti nést všechny úkoly, obtíže a nároky života, překonávat tak i své pohybnosti a zkoušky víry. Kéž se můžeme radovat před Hospodinem (Dt 16,11) a vděčně přijímat čas nového roku 2014.

            S přáním mnohého Božího požehnání a stálé blízkosti Kristovy lásky

                                                                       Tomáš Butta, patriarchaTomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 07.02.2014 12:18 zobrazeno: 2290x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus