WebArchiv - archiv českého webu

Světový den modliteb letos pro Egypt

07.03.2014

Křesťané z více než 170 států celého světa se první pátek v březnu (letos to bude 7. března) scházejí, aby se společně obrátili k Bohu s prosbou o vyřešení některého ze zásadních celosvětových problémů. Letošní liturgii připravily ženy z Egypta a tématem je voda. Vykonané sbírky by měly podpořit budování studní v Africe a pomoci našim charitativním organizacím při jejich pomoci na Filipínách, popř. pomoci dialogu koptských křesťanských žen a žen-muslimek v Egyptě.

Společná celorepubliková sbírka má vyjádřit poslání SDM: poznávat-modlit se-konat (pomáhat). I ten, kdo se bohoslužby nezúčastní, může přispět jakoukoli částkou na účet SDM č.1925994339/0800.

Rozhodující význam pro egyptské hospodářství má řeka Nil. Nil protéká asi 10 % afrického kontinentu – vedle Egypta také Súdánem, Eritreou, Etiopií, Keňou, Ugandou, Kongem, Rwandou a Tanzanií. Pramení v Etiopii jako Bílý a Modrý Nil a oba prameny se stékají v Súdánu u hlavního města Chartúmu. Otázkou je, komu Nil vlastně patří. V roce 1959 bývalá britská koloniální správa rozdělila nespravedlivě velkou část vody Nilu mezi Egypt (66 %) a Súdán (22 %) a teprve zbytek připadl na další jmenované státy. Ty nyní volají po nové smlouvě a spravedlivějším rozdělení. Egypt bude muset s vodou racionálněji hospodařit a snížit spotřebu. Má se toho docílit stavbou podzemních zavlažovacích kanálů, kropením v noci, efektivnějším hospodařením na zemědělské půdě a pěstováním plodin méně náročných na vodu.

V současné egyptské společnosti zůstávají křesťané výrazně v menšině. Založení první egyptské církve se tradičně přisuzuje evangelistovi Markovi. Má se za to, že právě on zřídil slavnou Alexandrijskou teologickou školu, která významně přispěla ke vzniku světové církve. Studovalo na ní mnoho křesťanských myslitelů, jako Origenés, Klement Alexandrijský a svatý Antonín. Ten byl také zakladatelem mnišských řádů. Největší koptská církev má asi 8 milionů členů. Většina Koptů patří ke koptské pravoslavné církvi. Od ní se oddělily koptská katolická církev a koptská evangelická církev. Koptské církve mají za sebou nejen dlouhou tradici, ale i zvláštní spiritualitu. Snaží se oživit své tradice prostřednictvím koptského ortodoxního kulturního střediska. Původně se myslelo, že katolická církev zde začala působit v letech 1775-1822, ale badatelé potvrdili existenci koptské katolické církve už v roce 451, kdy se na Chalcedonském koncilu alexandrijská církev rozdělila na většinovou – ortodoxní a menšinovou – katolickou. V roce 1219 František z Assisi navštívil Egypt, sblížil se s místními křesťany a pokusil se o jejich sjednocení.

Evangelickou egyptskou církev založili misionáři v 17. století. Nejdříve přišli Němci, později Britové. Šířili Bibli a křesťanskou literaturu v arabštině a evangelizovali obyvatelstvo. Založili kostely v Káhiře, Alexandrii a podél Suezského průplavu. Američtí presbyteriánští misionáři  postavili několik škol a kostelů po celé zemi. V některých městech zřídili také nemocnice a zdravotnická zařízení. V 19. století dorazili i misionáři z Holandska.

V některých egyptských církvích ženy mohou pracovat jako diakonky nebo na církevních úřadech. Zkušené křesťanky duchovně vedou ostatní. Napsaly několik významných teologických knih a některé vystupují i na národních a mezinárodních konferencích. Egyptské církve se velice zajímají o situaci dětí a mnohé ženy působící v církevní službě dobrovolně pomáhají nejchudším. Světový den modliteb je v Egyptě neformální mezinárodní společenství žen různých vyznání.

Pokud máte zájem se letos 7. března připojit, máte možnost získat podrobnější informace na adrese předsedkyně českého výboru SDM Aleny Naimanové (tel.: 739 071 416, e-mail: naina@seznam.cz). Obrázky poskytl Český výbor Světového dne modliteb.                Helena Bastlová

Přílohy:

pdfBohoslužba, modlitby, meditace pdfDopis pdfInformace pdfPlakát pdfPro děti pdfZpěvníkVáclav Drašnar publikováno: 17.02.2014 10:48 zobrazeno: 2300x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus