WebArchiv - archiv českého webu

Mene Tekel 2014

24.02.2014

Mene Tekel 2014

„Studenti proti totalitě“ jsou hlavním tématem osmého ročníku mezinárodního projektu proti totalitě, pro paměť národa „Mene Tekel 2014“. Projekt bude probíhat od 24. února do 3. března.

Mene Tekel 2014 obsahuje řadu přednášek, výstav, soutěží, prezentací publikací, představení, koncertů, konferencí a dalších akcí.

Kompletní program a více informací na: www.menetekel.cz

 

Z náboženských akcí:

  • Pondělí 24. února 15.00 hod., Chrám sv. Mikuláše, Staroměstské náměstí, Praha 1

Slavnostní zahájení festivalu Mene Tekel

Uvítání: Mgr. Renata Wesleyová, farářka Chrámu sv. Mikuláše, za účasti biskupa pražské diecéze Doc. ThDr. Davida Tonzara, Th.D., a ThDr. Tomáše Butty, Th.D., patriarchy Církve československé husitské.

Muklovská hymna.

Zamyšlení nad posláním festivalu: MUDr. Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických vězňů ČR, primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, prezident INTER ASSO l — Mezinárodní asociace bývalých politických vězňů a obětí komunismu Jure Knezović, Ing. Daniel Fajfr, MTh, předseda Ekumenické rady církví v ČR.

Verše básníka a politického vězně Jiřího Herzingera přednese Jan Řeřicha.

Moderuje: Mgr. Daniel Herman.

Součástí programu je komorní koncert klasické hudby v podání Tria Cantabile — Ludmila Vernerová (soprán), Václav Kunt (flétna), Hana Jouzová (harfa). Zazní skladby: G. F. Händel — árie Süsse Stille z Německých arií, Gaetano Donizetti — Sonáta pro flétnu a harfu, A. Dvořák — Biblické písně, Carlos Salzedo — Noční píseň, David Watkins — Tanec ohně, W. A. Mozart — Laudate Dominum.

  • Neděle 2. března 14.00 hod Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Pražský hrad, Praha 1

Tradiční završení festivalu Mene Tekel — ekumenická bohoslužba za popravené, umučené a zemřelé politické vězně.

Ve spolupráci s Ekumenickou radou církví, Arcibiskupstvím pražským, Konfederací politických vězňů ČR, katedrálním sborem a jeho sólisty, Pěveckým sborem ČVUT a studenty Právnické fakulty UK.

Bohoslužbě bude předsedat kardinál Dominik Duka OP a kázání přednese Pavel Černý, kazatel a správce sboru Církve bratrské v Praze 1. Skladbu bohoslužby připravil arcibiskupský ceremoniář, jáhen Vojtěch Mátl.

Hudební dramaturgie Mgr. Josef Kšica a Mgr. Jan Steyer.

V programu vystoupí studenti sedmého ročníku Taneční konzervatoře hl. m. Prahy Bohemia Balet v choreografii Aleny Drapalíkové.

Zazní „Suita pro smyčcový orchestr“- 5. část — Andante od Leoše Janáčka.

Taneční vystoupení je věnováno památce lidí, kteří vzdorovali zvůli a násilí. Mladí taneční umělci chtějí tancem zprostředkovat umělecký a lidský prožitek, jenž by měl být vyjádřením jejich úcty a obdivu k síle touhy člověka po svobodě.

Přímluvy a poděkování pronesou za KPV ČR MUDr. Naděžda Kavalírová jako patron dne, Ing. František Šedivý a Leo Žídek.

Jména popravených mladých lidí, báseň Jana Zajíce, dopisy na rozloučenou, psané popravenými studenty, a dopis maminky popraveného studenta přečtou studenti PF UK Ivana Bláhová, Anna Frantalová, Lukáš Blažek a Jan Váňa.

Režijní a dramaturgická spolupráce Mgr. Jan Řeřicha.

  • „K poctě statečného studenta Jana Palacha“

Chrám sv. Mikuláše, Praha 1, Staroměstské nám.

Od 16. ledna do 5. března denně od 10 do 16 hodin se koná partnerská akce Mene Tekel, jejímž cílem je připomenout význam a odkaz Jana Palacha, který svým jednáním nevyjádřil jen své vlastní přesvědčení, ale zároveň zástupně i postoj svobodného člověka, volajícího po pravdě a spravedlnosti.Václav Drašnar publikováno: 17.02.2014 05:11 zobrazeno: 2359x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus