WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav k akci Noc kostelů 2014

Vážení návštěvníci, organizátoři a podporovatelé Noci kostelů,

pozdravuji Vás jménem Církve československé husitské, která se již několik let do této akce aktivně zapojuje. Nad jejím konáním v tomto roce rád také přijímám záštitu za naši církev.

Podle první stránky Bible je tma, oddělená od světla dne, nazvána samotným Stvořitelem nocí (Gn 1,5). Ale nad tmou a nocí vládne světlo – slunce, měsíc a hvězdy (Gn 1,14-18). Nejenom den, ale i noc je pro věřící časem k rozjímání nad Božím řádem, Božím slovem (Ž 1,2). Nejvýznačnější křesťanské svátky, jakými jsou Vánoce, Velikonoce a letnice, bývají provázeny nočním bděním a sváteční shromáždění se konají v noci. Vždyť noc je v případě dvou z nich přímo v jejich názvu. Pro nejširší veřejnost je určena jedna zvláštní a mimořádná noc, kdy se rozsvěcejí a otevírají četné kostely také v naší zemi a lidé všech generací jsou zváni k návštěvě a účasti na bohatém duchovním a kulturním programu.

Dnes je běžné, že nejen v zahraničí, ale i u nás, jsou každou noc mnohé významné chrámy a kostely nasvíceny zvenku, vystupují tak ze tmy a jsou zdálky viditelné. Mnohé zůstávají přesto ponořené do tmy. V této noci se chrámy, kostely i modlitebny rozsvítí, rozzáří a prosvětlí zevnitř. V rámci této akce se uprostřed tmy noci rozsvítí a otevřou i mnohé sbory Církve československé husitské, a to jak ty, které jsou význačnými architektonickými památkami, tak i prosté modlitebny. Často jsou naše sbory označeny jménem Mistra Jana Husa – českého náboženského reformátora a kazatele evangelia, na jehož 600. výročí v roce 2015 se připravujeme.

Přeji všem návštěvníkům při letošním putování po kostelích zajímavé a obohacující zážitky i poučení, a organizátorům děkuji za přípravu pestrého programu, noční nasazení i pohostinnou vstřícnost.

                                                                   Tomáš Butta

                                               patriarcha Církve československé husitskéTomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 14.03.2014 10:27 zobrazeno: 2180x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus