WebArchiv - archiv českého webu

Iz 2,1-5 Izajášovo vidění proměny zbraní v nástroje pokoje

Adventní kázání – prosinec 2013 

Vážení televizní diváci, sestry a bratři,

adventní poselství biblických proroků nás chce vést k proměně - k proměně našeho smýšlení, našeho nitra, našeho srdce.

U proroka Izajáše ve 2. kapitole má proměna zcela viditelný a zřetelný důsledek. Nástroje boje se promění v nástroje pokoje a spolupráce.

„I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Nepozdvihne pronárod meč proti pronárodu, nebudou se již více cvičit v boji.“

My známe ale případy, že pracovní či hudební nástroje, užívané v čase míru, se proměňují ve zbraně. Z kostelních zvonů se zhotovovaly válečné zbraně. I v tomto kostele byly odebrány zvony a byly přetaveny ve zbraně užívané v první světové válce. Bylo by dobré, kdyby se zvony do tohoto kostela opět vrátily. Bylo by symbolické, kdyby tomu tak mohlo být v roce 2015 – v roce Husova jubilea, které nás, jak věříme, může jako křesťany i národy sbližovat.

Izajášova vize znamená proměnu od sváru ke spolupráci. Mezi skutky tmy podle apoštola Pavla patří „svár a závist“. „Odložte skutky tmy…svár a závist“, slyšíme v Pavlově listě Římanům. Svárlivost znamená vyvolávání napětí, hádek a konfliktů. Někdy jsou zcela nesmyslné a zbytečné. Prožíváme stále nějaké konfliktní situace ve světě i ve svém blízkém okolí. Nástrojem sváru se může stát i slovo. Proto je advent výzvou i k tomu, aby se naše slova, která jsou někdy nástrojem sváru a zranění druhých, proměňovala. Aby ztratila svou ostrost a stávala se nástrojem dorozumění a vzájemné pomoci a podpory.

Prorok Izajáš hovoří o pluhu a vinařském noži. Můžeme tomu rozumět jako důležitému obrazu. Pluh znamená zúrodňování země a vinařský nůž starost o vinici.

Nástroje proměněné ze zbraní mají sloužit k pěstování obilí a vinné révy. Jedná se tak o společnou přípravu Božích darů – chleba a vína a jejich vděčné přijímání. Chléb a víno vyjadřují základní potraviny pro lidský život. Zobrazují univerzálnost našeho lidství. Pro nás křesťany chléb a víno odkazují ke Kristu a jeho svátostné hostině.

Izajášově vizi bychom mohli porozumět i tak, že jde o výzvu adresovanou nám křesťanům, abychom společně v jednotě a vzájemnosti pracovali na Božím poli, na Boží vinici.

Co je důvodem a příčinou takové proměny, kterou popisuje prorok Izajáš? Je to zájem o Boží slovo, o Boží zákon.

Izajáš líčí situaci, kdy lidé z různých národů hledají Boha, hledají Boží řád, kdy sami touží po pravém zdroji života a směřují k němu. Hora převyšující všechny hory znamená jistotu a pevnost a současně i náročnost cesty. Jde o biblického Boha – jediného Hospodina spjatého s místy jako je hora Sión a městem Jeruzalém a s konkrétními událostmi. Je jím Bůh, kterého nám dává poznat jedinečným způsobem - jako svého i našeho Otce - Ježíš Kristus. Bůh židů i křesťanů je současně univerzálním Bohem všech lidí a jeho slovo je živé a platné. Izajáš popisuje situaci, kdy lidé z pronárodů mohou dokonce předejít Izrael, věřící lid.

Žijeme v tomto světě poznamenaném střety a konflikty. Právě proto uprostřed nich nesmíme ztrácet z očí vizi proroka Izajáše, kdy lidé se nebudou už učit boji, ale budou se učit Božím cestám.

Máme naději, že pokoj prostoupí vše v plnosti, neboť se blíží Kristus, ve kterém je náš mír a pokoj.

Sestry a bratři, v adventním čase jsme vyzýváni k duchovní proměně. Izajášovo poselství nás vede k proměně směrem k pokoji. Soustřeďme se v čase adventní přípravy i celém liturgickém roce na Boží slovo, nechme se jím vést a hledejme, co vede k pokoji a spolupráci.

Přeji Vám Boží milost v čase adventu i celém novém liturgickém roce.

Amen. Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 14.03.2014 01:34 zobrazeno: 2318x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus