WebArchiv - archiv českého webu

L 10,1-6 Šířit pokoj a zachovat si ho v srdci

Kázání k 550. výročí mírové mise krále Jiřího z Poděbrad - březen 2014 

Vážený pane starosto, vzácní hosté, sestry a bratři,

vítám vás srdečně v kostele Církve československé husitské, který je označen jako Sbor krále Jiřího z Poděbrad. Zdravím všechny posluchače, kteří jsou s námi spojeni prostřednictvím rozhlasového vysílání. Dnešní bohoslužba se koná u příležitosti 550. výročí od vyslání mírové mise v roce 1464. V tomto městě je dnes vystaven originál listiny související s touto mírovou misí do Francie. /Toto město si také 4. března připomene výročí povýšení Poděbrad na město v roce 1472./ Shodou okolností má dnešní datum 2. března vztah také k Jiřímu z Poděbrad, neboť v tento den roku 1458 byl vyhlášen českým králem.

        Jiří patřil k utrakvistům, církvi podobojí, proto je nazýván „husitským“ králem. Ve svém vládnutí usiloval o nestrannost, neboť byl panovníkem „obojího lidu“ - římských katolíků i husitů. Jeho návrh mírové smlouvy obsahuje vizi Evropy jako místa vzájemné spolupráce mezi zeměmi a národy. S touto smlouvou jsou spojeny mírové mise, které se tehdy uskutečnily do různých zemí Evropy.

        Husitství je ve všeobecném povědomí spojováno s bojem a válkami. Přesto myšlení jeho představitelů obsahuje touhu po míru a úsilí o jeho uskutečnění. Tři postavy jsou významnými nositeli mírového poselství. Tou první je Mistr Jan Hus, druhou právě král Jiří z Poděbrad a třetí Jan Amos Komenský.

        Jan Hus si připravil proslulou Řeč o míru. Tímto kázáním chtěl oslovit Kostnický koncil. Jiří z Poděbrad přichází s návrhem mírové smlouvy – s představou, jak zabránit dobyvačnosti a jak zajistit mírové a bratrské vztahy mezi národy. Jan Amos Komenský se zasazuje o výchovu, vzdělání a nápravu k dosažení harmonie a míru ve světě.

        Všechny tři postavy mají společné, že přesahují naši zemi. Mají evropský a světový rozměr. Tím, že Hus šel do Kostnice, stal se jeho příběh součástí evropských dějin. Jiří z Poděbrad usiloval mírovými misemi o evropské spojenectví. A Jan Amos Komenský se snažil o nápravu celé společnosti a pobýval v řadě evropských měst.

        Všem třem je společný ještě jeden rys. To, co zamýšleli a o co usilovali, se v jejich době neuskutečnilo. Hus nemohl své kázání o míru v Kostnici pronést. Plán krále Jiřího nebyl naplněn. A vize Jana Amose Komenského zůstaly většinou jen v knihách. A přesto jejich úsilí nebylo marné a zbytečné. Jsou inspirací pro budoucí doby. Vždyť mír a přátelská spolupráce mezi lidmi a národy jsou stále trvajícím úkolem politiků i duchovních, států i církví.

        Pro tuto příležitost jsem zvolil čtení z 10. kapitoly Lukášova evangelia. Pán Ježíš vysílá své učedníky po skupinách do světa a dává jim úkol. Můžeme říci, že se jedná o určitou „mírovou misi“. Jdou do různých měst a míst a oslovují druhé pozdravem pokoje. „Pokoj tomuto domu.“ Tento pozdrav není něčím formálním, ale je podstatným obsahem jejich poselství a poslání, které přijali od Ježíše Krista. Vlastně není ani potřeba mnoha slov, ale pokoj z nich má vyzařovat.

        Pokoj je určen konkrétnímu domu. Domem se nemyslí tichý, prázdný dům, ale dům obydlený, dům, ve kterém žijí lidé. Ale tam, kde jsou lidé, tam vzniká i napětí, nedorozumění, konflikty a složité vztahy. A právě tam se má projevit pokoj, který je jedinečnou Boží nabídkou a velkým darem. Tam, kde je pokoj ve vztazích a srdcích, tam je blízko Boží království, tam je blízko Ježíš, tam je blízko Bůh.

        V evangeliu slyšíme, že bude-li toho člověk hoden, pak přijme tento pokoj. Budou-li toho lidé hodni, pak jejich vztahy prostoupí tento pokoj. Jestliže však člověk toho není hoden, to znamená, že si toho neváží, že o to nestojí, jedná všemožným způsobem proti tomu, pak se k němu mír nepřiblíží. V takovém případě se pokoj vrátí zase zpět k učedníkům Ježíše. Co to znamená, když Ježíš říká, že „pokoj se vrátí k vám“? To znamená, že učedník, který není přijat, který zakouší nepřátelské a odmítavé prostředí, si má přes to všechno pokoj udržet. Nemá ho pokoj opustit. Má si zachovat navzdory všemu klidnou mysl a pokoj ve svém srdci.

        Sestry a bratři, připomínáme si dnes mírovou smlouvu a misi krále Jiřího z Poděbrad. Tato mise byla významná a mimořádná ve své době, ale i z hlediska současnosti. Naše „mírová mise“ je každodenní a trvalá. Jak říká apoštol Pavel: „Pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji“ (Ř 12,18). Kéž nám k tomu dává Bůh svou moudrost, dostatek sil a vytrvalosti, abychom byli nositeli a šiřiteli pokoje, jak po něm toužil a usiloval o něj i král Jiří z Poděbrad. Amen.

 Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 14.03.2014 01:35 zobrazeno: 2562x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus