WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba ke Dni veteránů a s připomenutím Jana Opletala - listopad 2013

       Pane, ty jsi alfa i omega, první i poslední, počátek i dovršení všeho! Před tvou tváří myslíme na ty, kteří v minulých dobách hledali hodnoty tvého království – spravedlnost, pravdu a dobro. V tomto čase si připomínáme památku těch, kteří zápasili o získání svobody a o naši státní samostatnost. Připomínáme si oběti první i druhé světové války, myslíme na legionáře, kteří položili své životy v různých částech světa.

         S vděčností se také v těchto listopadových dnech rozpomínáme na statečnost a lásku k vlasti Jana Opletala – studenta medicíny a člena Církve československé husitské, který zemřel násilnou smrtí v roce 1939.

         Bože, náš věčný Otče, ty jsi přislíbil vyslyšet všechny ty, kteří se k tobě obracejí s důvěrou ve jménu tvého Syna Ježíše Krista. V čase výročí ukončení první světové války a dne veteránů ti předkládám utrpení i naděje svého národa. Děkujeme ti za dar míru a svobody. Prosíme tě, dej, aby v naší zemi i zemích celého světa se uplatňoval spravedlivý řád. Chraň naše domovy a naši vlast od nepřátel, zla a lidského hříchu.

         Děkujeme ti, že naši předci v těžkých dobách tě poznávali a u tebe hledali sílu a oporu. Ty jsi i naše útočiště a pomoc v každém čase osvědčená. Buď naší stálou nadějí a slyš nás, když se k tobě obracíme společně modlitbou tvého Syna a našeho Vykupitele Ježíše Krista: OTČE NÁŠTomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 14.03.2014 01:42 zobrazeno: 2087x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus