WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba za požehnání naší služby - listopad 2013

„Tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: `Jsme jenom služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit.´" L 17,10  

Bože, děkujeme ti v závěru církevního roku za uplynulý čas, kterým jsme mohli procházet jako tvá církev, jako tvoji služebníci obklopeni tvým milosrdenstvím.

Děkujeme ti za chvíle, kdy jsme cítili tvou blízkost a vanutí tvého Ducha.

Děkujeme ti i za chvíle těžké, kterými jsi nás vedl od našich klamných představ a plánů k hlubší víře a spolehnutí na tebe.

Chceme ti vzdát dík za to, co se zdařilo, co bylo k prospěchu a užitku.

Prosíme tě o odpuštění za to, co bylo poznamenáno naší slabostí, selháváním a nedostatkem porozumění a lásky. Když se budeme ohlížet za svým snažením a usilováním, uvědomujeme si, že bez tvého přispění se stávají naše snahy marností.

Nestavíš-li dům, Hospodine, ty, nadarmo se namáhají stavitelé. Veď naše smýšlení k pokoře tam, kde se tvé dílo v církvi daří. A tam, kde narážíme na překážky a nezdar, nás povzbuzuj nadějí a odvahou k novému začátku a k novým krokům.

Bože, veď naši církev ve své pastýřské lásce v přítomnosti i v budoucí době. Obnovuj nás svým Duchem života a uschopňuj nás ke své službě pod tvým požehnáním. Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 14.03.2014 01:43 zobrazeno: 2009x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus