WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba při valném shromáždění Ekumenické rady církví - listopad 2013

Milostivý Bože,

k tobě se obracíme v modlitbě v tomto shromáždění. Děkujeme ti za to, že se v rámci Ekumenické rady církví můžeme setkávat jako sestry a bratři ve společné víře v Ježíše Krista, tvého Syna. Děkujeme ti, že jsme spojeni láskou z tvého Ducha svatého i přes naši rozdílnost tradic, projevů naší zbožnosti i důrazů v našem učení. Děkujeme ti za ekumenické společenství církví a za možnost vzájemného poznání, rozhovorů, společné modlitby, služby a svědectví.

Odpusť nám, prosíme, čím tvoji lásku zraňujeme, druhé bratry a sestry přehlížíme. Zahlaď naše lidské nedostatky svou milostí a dej nám zakoušet dar tvého smíření. Veď nás při hledání naší další společné cesty a spolupráce v budoucí době. Ať nesledujeme a neprosazujeme jen své vlastní zájmy, ale hledáme tvou vůli a tvé záměry, neboť ty nás chceš přivést k dokonalé jednotě v Kristu.

Děkujeme ti, Bože, za tvé působení v našich dějinách. Uvědomujeme si to při letošním výročí misie Cyrila a Metoděje i jubileu Bible kralické. Děkujeme ti i za svědecké dílo Mistra Jana Husa a prosíme, abychom 600. jubileum mohli společně důstojně připravit a připomínat v naší společnosti.

Modlíme se za svou zemi a za zvolené představitele do politických funkcí. Ty jsi, Kriste králi, vladařem všech věků a každá vláda a moc v tomto světě má jen vymezený čas. Dej, ať svým působením politici a veřejní činitelé slouží spravedlnosti v naší zemi a k pokojným vztahům mezi národy.

Tobě, Bože všemocný, náš věčný Otče, spolu s tvým Synem, vítězným Beránkem a Duchem svatým, náleží čest, sláva a moc nyní i stále. Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 14.03.2014 01:44 zobrazeno: 2181x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus