WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba za překonání nepřátelství - únor 2014

„Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.“ Mt 5,44

Bože, náš Otče, děkujeme ti za dílo tvého stvoření a všechny tvé dary, které dáváš nám - svým dětem. Děkujeme ti, že nás tvůj Syn učí vidět v díle tvého stvoření projevy tvé dokonalosti v lásce vůči všem. Tvé slunce svítí na lidi spravedlivé i nespravedlivé. Tvá vláha přináší užitek lidem lepším i méně dobrým (Mt 5,45). Tak je patrná tvá velkorysost a shovívavost a všeobjímající láska. Ty nás svým slovem učíš této lásce, abychom druhým přáli a činili dobro a ne zlo, a modlili se za ně. Prosíme za všechny lidi žijící pod tvým sluncem na této zemi bez rozdílu národnosti, náboženství a politického smýšlení. Zvláště se modlíme za lidi, kteří jsou v zajetí nesmiřitelného nepřátelství. Modlíme se za ty, kteří trpí a jsou postiženi násilím v bolestné situaci na Ukrajině. Modlíme se za ukončení násilí a bojů v Kyjevě na Ukrajině i v dalších místech konfliktů ve světě. Bože, prosíme tě za prosazování spravedlnosti a pokoje tam, kde vládne lidská zvůle a panuje mezi lidmi nekončící nepřátelství. Děkujeme ti za všechny tvé svědky, kteří účinnou láskou naplňují tvé přikázání a dokážou být i vůči nepřátelům velkorysými. Prosíme, ať v sobě neživíme nepřátelství a nepočítáme křivdy (1K 13,5), ale i vůči těm, kteří nám úmyslně způsobili nebo chtějí působit zlo, dokážeme čelit láskou ve spojení s tvým Synem Ježíšem. Děkujeme ti za to, že z jeho vítězné lásky poznávané v jeho oběti můžeme čerpat stálou posilu. Bože náš Otče, k Tobě se obracíme společnou modlitbou, kterou nám Ježíš předal prostřednictvím apoštolů: Otče náš…

 Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 14.03.2014 01:45 zobrazeno: 2105x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus