WebArchiv - archiv českého webu

Modlitby za křtěnce - únor 2014

Ga 3,26-27

Bože, vzdáme ti dík za to, že nás ve křtu přijímáš jako své dcery a syny a v Kristu nám otevíráš své věčné království. Modlíme se za ty, kteří přijímají svátost křtu v Církvi československé husitské nebo v kterékoli křesťanské církvi. Prosíme tě za křtěnce, aby vyhledávali Kristovu blízkost v jeho slovu a ve svátosti večeře Páně. Ať střeží vzácný dar víry a rozvíjejí ho ve svém životě.

Děkujeme Ti za děti, které ve víře přivádějí rodiče ke křtu, i za dospívající a dospělé, kteří se pro cestu víry rozhodují sami. Prosíme tě, ať jim dokážeme být dobrými svědky, jako byli dobrými svědky ti, kteří nás přiváděli k víře a do blízkosti Krista.

Prosíme tě za Církev československou husitskou. Dej, abychom naplňovali ve spolupráci a bratrské lásce poslání dané nám Ježíšem Kristem a nesli jeho evangelium druhým. Ukazuj nám v současnosti nové způsoby oslovení hledajících i lhostejných. Ať dokážeme získávat druhé pro Krista svou upřímnou a hlubokou vírou a neokázalým svědectvím života.

Myslíme na tuto náboženskou obec. Ve své milosti se rozpomeň na ty, kteří ti v ní obětavě slouží, podporují dílo církve svými dary a obracejí se k Tobě ve svých modlitbách. Svým Duchem nás obnovuj, povolávej nové křtěnce a utvářej z nás rodinu víry spojenou poutem Kristovy lásky. Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 14.03.2014 01:46 zobrazeno: 2094x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus