WebArchiv - archiv českého webu

Meditace nad největším přikázáním - březen 2014

Zpovědní zrcadlo v postní době

Sestry a bratři, rozjímejme nad největším přikázáním Písma svatého, jak jej vyslovil Ježíš:

Miluj Hospodina Boha svého z celého svého srdce, celou svou duší a celou svou myslí.

Miluj svého bližního, jako sám sebe.                      (Mt 22,37-40)

Bože, ty nás miluješ odvěkou láskou (Jr 31,3). Ty jsi láska, a kdo v lásce zůstává, v tobě zůstává (1 J 4,16). Ty nám mnohými způsoby projevuješ a dokládáš, že nás miluješ. My však nemáme srdce otevřené vůči tvé lásce a mnohým svým jednáním tě zraňujeme. Nedokážeme tě milovat z celého srdce. Necháváme si vždy něco v svém srdci pro sebe nebo pro někoho či něco jiného. Naše srdce ti není dostatečně otevřené, pro tebe připravené a čisté. Naše duše, naše chtění, naše vůle není zaměřena k tobě. Netoužíme z celé duše po tvé blízkosti a po tvém slově. Naše touhy a přání duše se upínají jiným směrem. Nedokážeme ti otevřít svoji mysl. Mnohými svými myšlenkami se od tebe vzdalujeme, než bychom si svým rozumem uvědomovali tvou velikost. Ty chceš, abychom milovali své bližní jako sami sebe. My nedokážeme milovat ale ani sami sebe. Buď se stáváme sebestřednými, máme zalíbení sami v sobě (Ř 15,1) a chceme být mírou všeho nebo propadáme malomyslnosti, a nevidíme, že jsme zahrnuti do tvé lásky. Máme milovat své bližní, neboť láska je cestou k druhému k jeho poznání a dorozumění s ním. My ale milujeme bližní vymezenou láskou, ve které mnozí nemají již místo. V rozčilení přejeme druhým něco špatného. Mluvíme o druhých tak, že je zesměšňujeme a snižujeme tak jejich důstojnost. Působíme bližním zlo, i když si to někdy ani neuvědomujeme, nebo se do druhých nejsme schopni vcítit. Dovolujeme činit zlo na druhých pro svoji slabost a strach, ačkoliv dokonalá láska přemáhá strach (1 J 4,18). Bože, svým Duchem nás veď ke zpytování svého svědomí před tvým největším přikázáním. Prosíme tě, Bože, přimkni nás k sobě skrze Ježíše Krista, svého Syna, který nám vyšel vstříc a svou obětí za nás největší přikázání naplnil. Prosíme tě, abychom i my žili spojeni v Kristově lásce s tebou i se svými bližními. Amen. Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 14.03.2014 01:48 zobrazeno: 2092x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus