WebArchiv - archiv českého webu

Pozvánka na velikonoční bohoslužby v Blansku

O velikonočních svátcích se setkáme v Blansku v Dřevěném kostele, na ulici Rodkovského 7.

 • na Květnou neděli 13. dubna v 9:00 hodin
  požehnání ratolestí, slib katechumenů, svátost pokání.
 • na Zelený čtvrtek 17. dubna v 17:30 hodin
  památka ustanovení Večeře Páně, umývání nohou, adorace,
  Pesachová slavnost v 19:00 hodin.
 • na Velký pátek 18. dubna v 17:30 hodin
  křížová cesta, úcta kříže, Pašije, adorace.
 • na Bílou sobotu 19. dubna ve 20:00 hodin
  největší slavnost v celém roce, zmrtvýchvstání Páně,
  křty dospělých.
 • na Velikonoční neděli 20. dubna v 9:00 hodin
  Hod Boží, hlavní svátek Velikonoc, První večeře Páně pro dospělé, požehnání pokrmů. Žehnání základního kamene farního sálu. V tento nejslavnější den v roce nás navštíví a bude s námi slavit vzkříšení Páně brněnský biskup ThMgr. Juraj Jordán Dovala.
 • na Velikonoční pondělí 21. dubna v 9:00 hodin pouť s učedníky do Emauz, kostelní pomlázka.

Na viděnou s Vámi se těší Váš farář Martin Kopecký

Přílohy:

docPozvánka-plakátVáclav Drašnar publikováno: 31.03.2014 06:43 zobrazeno: 9604x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus