WebArchiv - archiv českého webu

Dopis bratra patriarchy diecézním shromážděním - duben 2014

„Kristus je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, 
a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno.“ Ef 4,15-16

Vážený bratře biskupe, vážené sestry a vážení bratři,

       pozdravuji Vás tímto dopisem v čase po Velikonocích, kdy se setkáváte ke shromáždění duchovních a zástupců náboženských obcí z Vaší diecéze. Hodnotíte uplynulý rok a připravujete zcela konkrétní aktivity a projekty.
Situace je nová v nové míře odpovědnosti položené právě na diecéze a jejich orgány za hospodaření, které má vést k finančnímu zajišťování církevních činností v plném rozsahu bez státního příspěvku v budoucích letech. Spolu s těmito otázkami mají být řešeny otázky strategie duchovní správy.
       Jsem rád, že v biskupském sboru vedeme otevřené rozhovory o živých tématech pastoračních, spirituálních i teologických. V jednotlivých diecézích probíhá program duchovní obnovy a prohlubování pravidelné modlitby.
         I přes své zájmy jednotlivých náboženských obcí, diecézí i názorových skupin nás má prostupovat vědomí, že jsme částí jediné Kristovy církve. Zvolený verš z listu Efezským mluví o autoritě v církvi i o vzájemnosti všech věřících. Jsme spojeni s Kristem jako hlavou i navzájem propojeni tvoříme přes rozdílnost a složitost jedno tělo. K obrazu Kristovy církve jako hlavy a těla patří i způsob jeho budování, utváření společenství, a tím je láska. Církev neroste jinak než Kristovo láskou.
       Tento rok se náš zájem soustřeďuje k výročím: 600 let od znovuzavedení přijímání podobojí, 100 let od narození teologa a učitele církve prof. Zdeňka Trtíka a 90 let od prvního zasedání I. sněmu. Věnujeme se také přípravě Husova jubilea v roce 2015. 
        Děkuji Vám všem za Vaši službu v církvi a úsilí vynaložené pro Kristovo evangelium. Přeji Vám Boží požehnání, posílení, moudrost pro rozhodování i vytrvalost na cestě víry.

Tomáš Butta
bratr patriarcha

Duben L.P. 2014Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 05.05.2014 12:21 zobrazeno: 2292x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus