WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba na Velký pátek

„Jeden z vojáků mu probodl kopím bok; a ihned vyšla krev a voda.“ J 19,3

Bože, shlédni na nás a vyslyš nás, když se zastavujeme pod křížem tvého Syna. Dej nám poznávat, uvědomovat si a vždy znovu prožívat Kristovu nezměřitelnou lásku, kterou prokázal vůči nám až do konce (J 13,1).

Bože, děkujeme ti, že tvůj Syn odevzdán do tvé vůle prošel cestou kříže jako Vítěz.

Když na kříži zemřel za viny celého světa, byl probodnut kopím římského vojáka. Z boku vyšla krev a voda (J 19,34).

Děkujeme ti, že z Krista vyvěrá živý pramen křestní vody a proudí posvátná krev svátosti večeře Páně.

Prosíme za ty, kteří o Velikonocích přijímají obmytí křestní vodou. Ať se jim stane znovuzrozením z vody a Ducha k věčnému životu (J 3,5).

Modlíme se za ty, kteří křest přijali, ale na tebe zapomínají. Připomínej nám, že nikdo a nic nás nemůže vzdálit z dosahu tvé lásky (Ř 8,39).

Děkujeme ti za dar svátosti večeře Páně. Ať pro nás není kalich prázdným znakem minulosti, ale stále provází nás stálé vědomí víry, že jsi i za nás prolil svou drahocennou krev. Očisťuj nás a spojuj jako bratry a sestry svou láskou.

Ježíši Kriste, náš Pane, zrazený, trpící, ukřižovaný a probodnutý, smiluj se nad námi a uchovej nás trvale ve své lásce. Amen.

 

Duben 2014Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 15.05.2014 01:23 zobrazeno: 2082x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus