WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba s poděkováním za ukončení druhé světové války

Bože, děkujeme ti za dar pokoje a míru. Naše vděčné poděkování směřuje k Tobě v modlitbě právě v těchto květnových dnech, kdy si připomínáme ukončení 2. světové války.

Ve svém milosrdenství se rozpomeň na ty, jejichž životy byly předčasně ukončeny. Myslíme na nespočet obětí a připomínáme si všechny ty, kteří procházeli nezměrným utrpením a hrůzami války. Odevzdáváme tvé spravedlnosti i ty, kteří zlu podlehli a dopouštěli se násilí na druhých. Děkujeme ti za statečnost těch, kteří se postavili na stranu proti nespravedlnosti, bezpráví a nelidskosti nacismu. Děkujeme ti za ty, kteří se zapojili v odboji v čase nacistické okupace, i za ty, kteří těmto statečným lidem jakýmkoliv způsobem pomáhali a podporovali je. Myslíme dnes zvláště na zaměstnance železniční dráhy, kteří položili své životy v čase druhé světové války.

Děkujeme ti, že dnes železnice spojují města a země, které od sebe byly dříve odděleny uzavřenými hranicemi lidského nepřátelství. Uvědomujeme si, jak je nesamozřejmé, když můžeme žít v míru, porozumění a přátelství s druhými lidmi. Modlíme se za mír a klidnější časy pro všechny, kteří je v naší přítomnosti nemají. Ve jménu Ježíše Krista, který je dárcem pravého pokoje, se takto společně k Tobě obracíme jeho modlitbou:

Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé! Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi! Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.

 

Květen 2014Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 15.05.2014 01:23 zobrazeno: 2211x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus