WebArchiv - archiv českého webu

Pozvánka k pouti na Sázavu

21.06.2014

POUŤ NA SÁZAVĚ 21. 6. – příležitost ke sdílení při 600. výročí přijímání podobojí

Každoročně se sejdou na Sázavě v poslední, či předposlední červnovou sobotu poutníci, aby v zahradě Sázavského kláštera (se základy původní tetrakonchy) a v dalších částech areálu načerpali při Pouti na Sázavě, která se zde každoročně koná, duchovní sílu, inspiraci a ve společenství bratří a sester zakusili radost ze společného sdílení.

I v tomto roce pořádá Církev československá husitská ve spolupráci s NPÚ Sázava za podpory města Sázava a finančního přispění MK ČR Pouť na Sázavě, při níž chce letos připomenout 600. výročí přijímání podobojí. Proto se obrací s pozváním na poutníky napříč denominacemi, kteří sdílí ideu reprezentovanou zastáncem laického kalicha Jakoubka ze Stříbra. Střed pouti bude totiž letos po bohoslužbách tvořit symbolický akt společného jedení chleba a pití vína doprovázený biblickými texty a dalšími texty vztahujícími se k přijímání podobojí. Následovat bude hostina agapé. S výzvou, aby si každý poutník s sebou přinesl deku a něco na společný stůl, se obracíme na vás všechny, kteří se budete rádi sdílet u společného jídla. A společně budeme i zpívat; br. patriarcha a bratři biskupové již přislíbili, že vezmou s sebou kytary a budou hrát a zpívat. Máte – li též kytaru, či jiný hudební nástroj, vezměte je s sebou.

Po společném stolování vystoupí v odpoledním programu Komorní sbor Chrpy s písněmi s doprovodem kontrabasu, shruti boxu, kantely, metalofonu ad. Společně s nimi vystoupí i známý kontrabasista Jan Tengler. Sbor uslyšíme za doprovodu učitelů církevní husitské ZUŠ Harmonie v podání Ebenovy Truvérské mše i v předchozím dopoledním programu při bohoslužbách, které povede pod širým nebem (na severní zahradě kláštera od 10.00 h.) patriarcha s biskupským sborem Církve čs. husitské za účasti představitelů ekumeny.

Pouť začne již v 9.00 h. ráno v kostele opata Prokopa na Sázavě, odkud se poutníci za společného zpěvu vydají do Sázavského kláštera, kde bude od 10.00h. probíhat zmíněná bohoslužba a po ní symbolický akt chleba a vína a polední hostina agapé, při níž se snad dosyta všichni najedí i napijí a současně radostně společně zapějí. Kromě liturgických a hudebních programů bude i odpolední divadlo. Všichni poutníci mohou ohodnotit i obrázky dětí, které budou vznikat během celého dne v rámci dětského programu.

Celodenní dětský program začne od 10.00 h. Až do 16.00 h. budou moci děti plnit nejrůznější úkoly na barevných stanovištích na zahradách kláštera v rámci hry: Chleba a víno. Dozví se přitom zážitkovou formou i jak chléb a víno vzniká.  Děti se budou moci zapojit též do dvou výtvarných soutěží. První soutěž: Chleba a víno, která bude vyhodnocena na místě a ceny dětem rozdány po skončení dětského programu. Druhá celorepubliková soutěž byla vyhlášena Ekumenickou radou církví v rámci Modlitby za domov a letošní téma zní: Rodinný portrét. Vyhlášení a ocenění proběhne 28. 10. 2014 v rámci Modlitby za domov. 

Během celého dne budou probíhat komentované prohlídky kláštera. Obdivovat zde můžete kupř. gotickou kapitulní síň s nástěnnými malbami dvorních umělců Karla IV. Zaujmout vás však mohou už i samotné exteriéry areálu. Spočinout v tichu můžete na Rajském dvoře. Ochutnat i zakoupit budete moci fair trade kávu, čaj a čokoládu a další, svým nákupem budete moci pomoci i diakonickým střediskům (Domeček, Nazaret a další). 

Pojďme se setkat a vzájemně se sdílet. Uskutečněme setkání mezi sebou napříč konfesemi i setkání poutníků s necírkevními návštěvníky pouti, sejděme se napříč generacemi, potkejme se s církevními představiteli při neformálním rozhovoru a zpěvu. Prožijme v široce ekumenickém duchu 600. výročí přijímání podobojí ve společenství založeném na touze společného sdílení v Duchu lásky a pravdy v místech spjatých se slovanskou liturgií, vzdělaností a kulturou.

Vypravte se na Sázavu (u Benešova!) autem, příměstským autobusem (hodinka z Prahy, Háje, č. 382), vlakem, lodí, či na kole, anebo můžete využít společné dopravy autobusem, který vás může zavézt tam i zpět do Prahy, kde se od 18.00 v chrámu sv. Mikuláše a dále na Staroměstském náměstí tradičně uskuteční pietní akt k výročí stětí 27 českých pánů. Více info, program Pouti na Sázavě a letáček ke stažení v příloze a také na www.poutnasazave.ccsh.cz           HT

Přílohy:

pdfPlakátVáclav Drašnar publikováno: 26.05.2014 05:01 zobrazeno: 3586x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus