WebArchiv - archiv českého webu

K přípravě 6. zasedání VIII. sněmu

         V pohledu na dosavadní průběh VIII. sněmu Církve československé husitské můžeme nahlížet celý proces sněmovní práce a diskuse ve třech fázích. První fázi tvořilo období od zahájení 8. ledna 2000 až do 2. zasedání 8.- 9. září 2001. V této počáteční fázi byly přijaty sněmovní dokumenty, které mají především proklamativní povahu - „Poselství“, „Rezoluce“, „Odkaz minulosti pro dnešek - Církev československá husitská k proměně času“ a „Pastorální povzbuzení“. V následující fázi, do níž patřilo zejména 3. zasedání 19. října 2002, se staly předmětem jednání a sněmovní práce řády naší církve. Je to především Ústava, ale současně Organizační řád, Řád duchovenské služby a Hospodářský řád, které byly v návaznosti na Ústavu přijaty v roce 2004. Ve třetí fázi, která má završovat práci VIII. sněmu, se staly předmětem jednání texty věroučné, ekumenické, liturgické a pastorální.

           VIII. sněm CČSH se tak dostává do své závěrečné fáze. V předcházejících letech od roku 2008 nebylo svoláno zasedání řádného sněmu z důvodů, že nebyly ještě dotvořeny všechny předlohy a vzhledem k tomu, že probíhalo jednání mezi státem a církvemi od roku 2007 do přijetí zákona č. 428/2012 Sb. platného od 1. 1. 2013 a podpisu smlouvy o vypořádání mezi Českou republikou a Církví československou husitskou dne 22. 2. 2013. Po celou dobu nebylo zřejmé, jak jednání dopadne, a jestli nebude nutné svolat sněm, aby se jako nejvyšší orgán vyjádřil k zásadním otázkám týkajícím se hospodářského zabezpečení. K principům zákona se vyslovil v usnesení VIII. sněm v roce 2008 na 5. zasedání a přesunul kompetence na církevní zastupitelstvo. Právní rada dne 26. 1. 2013 rozhodla, že k podpisu smlouvy o vypořádání se státem – Českou republikou je platné usnesení 5. zasedání sněmu a že v této záležitosti spočívá rozhodnutí na církevním zastupitelstvu. Tím nemusel být z tohoto důvodu řádný sněm svolán a na rok 2013 připadlo konání zvláštního sněmu k volbě patriarchy, což nebylo vhodné spojit s projednáváním předloh v rámci řádného sněmu.

            Nyní nastal čas, aby byly sněmu předloženy zpracované návrhy a sněm mohl být svolán a ukončen. Vznikl dostatečně dlouhý prostor na přípravu předloh a opakovanou celocírkevní diskusi k nim. Jedná se o tyto konkrétní návrhy: věroučné - „Stručný komentář k Základům víry“ a „Služby v církvi“, ekumenický - „CČSH ve vztahu k ekumeně“, liturgické – Agenda II. část (Pohřební a další obřady), pastorální - „Pastorální pravidla ke svátostem“ a „Kárný řád“. „Slovo k sociální etice“ nebyl předsednictvem doporučen a měl by být využit v jiné formě než jako sněmovní dokument. Předsedové jednotlivých výborů předali své návrhy a předložili důvodové zprávy. Předsednictvo sněmu, které se konalo dne 2. 7. 2014, schválilo předložení těchto sedmi předloh a jejich zařazení do programu podzimního 6. zasedání svolaného na 17. – 18. října 2014. Termín generální synody duchovních, která bude sněmu předcházet, je 17. říjen 2014.

           Je symbolické, že na letošní rok připadá 90. výročí 1. sněmu CČS(H) v roce 1924 a 100. výročí narození význačného teologa prof. Zdeňka Trtíka. Součástí sněmu bude i připomenutí těchto výročí a uspořádání výstavy Mgr. Martinem Jindrou k některým osobnostem CČSH, učitelům fakulty, duchovním i laikům. Předpokládá se příprava sněmovní rezoluce, která by měla zohledňovat Husovo 600. jubileum.

          Informace o sněmu a aktuální znění předloh je na stránkách naší církve: http://www.ccsh.cz/snem.php . Sněmovní centrum zajišťují sestry Mgr. Jana Krajčiříková a Mgr. Marie Trtíková. Mailová adresa je snem@ccsh.cz .

 

Tomáš Butta

patriarcha  Tomáš Butta

Marie Trtíková publikováno: 03.07.2014 01:40 zobrazeno: 3456x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus