WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba za dar poznání a rozvíjení teologické práce - červen 2014

„V církve ustanovil Bůh jedny za  apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele…“ 1 K 12,28

Bože, děkujeme ti, že ve své milosti a lásce vedeš naši církev od jejího počátku, aby se stávala místem poznávání Tvého Syna Ježíše Krista, důvěry v něho a zakoušení jeho blízkosti v Duchu svatém. Děkujeme ti, že povoláváš v církvi učitele, kteří nás vedou k poznávání hloubky tvé moudrosti zjevené v Ježíši Kristu (Ko 2,3). Myslíme zvláště s vděčností na teologa Zdeňka Trtíka, který zápasil o tvou pravdu a zanechal nám bohaté myšlenkové dílo, ze kterého můžeme stále těžit a rozvíjet tak své poznání víry. Děkujeme ti za dar rozumu a myšlení, které jsi nám dal, a prosíme tě, osvěcuj náš rozum světlem svého Ducha, abychom tě mohli hledat a poznávat. Prosíme tě za rozvíjení teologické práce na fakultě a v církvi. Prosíme tě, ať v čase přípravy a konání sněmu nacházíme společně pravdu Ježíšova evangelia. Prosíme tě, ukazuj nám nové cesty, jak tvé poselství předávat druhým a získávat je pro Kristovo evangelium v dnešním čase. Prosíme o vedení a posílení tvým Duchem, abychom věrněji naplňovali tebou dané poslání, střežili pravé učení víry a uskutečňovali je v životě skutky lásky. Amen. Tomáš Butta, patriarcha

Marie Trtíková publikováno: 07.07.2014 02:40 zobrazeno: 1941x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus